fbpx
 

Velassaru Maldives Resort 5* Maldivi Putovanje

Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 1
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 2
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 3
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 4
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 5
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 5a
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 6
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 7
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 8
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 9
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 10
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 11
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 12
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 13
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 14
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 15
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 16
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 17
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 17a
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 17aa
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 17aaa
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 17aaaaa
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 17aab
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 17aabaaaaaa
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 17aabb
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 17aabba
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 17aabbaaa
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 18
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 19
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 20
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 21
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 22
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 23
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 24
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 24a
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 25
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 26
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 27
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 28
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 29
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 30
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 31
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 32
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 33
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 34
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 35
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 36
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 37
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 38
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 39
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 40
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 41
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 42
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 43
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 44
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 45
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 46
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 47
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 48
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 49
previous arrow
next arrow
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 1
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 2
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 3
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 4
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 5
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 5a
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 6
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 7
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 8
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 9
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 10
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 11
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 12
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 13
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 14
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 15
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 16
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 17
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 17a
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 17aa
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 17aaa
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 17aaaaa
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 17aab
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 17aabaaaaaa
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 17aabb
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 17aabba
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 17aabbaaa
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 18
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 19
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 20
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 21
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 22
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 23
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 24
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 24a
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 25
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 26
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 27
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 28
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 29
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 30
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 31
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 32
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 33
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 34
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 35
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 36
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 37
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 38
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 39
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 40
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 41
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 42
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 43
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 44
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 45
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 46
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 47
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 48
Velassaru Island Maldives Resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 49
previous arrow
next arrow
Shadow

Velassaru Maldives Resort 5* Maldivi Putovanje Sva putovanja za Maldive se rade individualno po zahtevu putnika. Za cenu paket aranžmana za termin po vašoj želji kontaktirajte agenciju!

CENOVNIK – (kliknite ovde za primer cenovnika i ponude za putovanja na Maldive .pdf formatu)!

Odličan i popularan Resort Velassaru Maldives nudi smeštaj uz nestvarno lepu tirkiznu plažu sa belim peskom kao i u vilama iznad vode sa direktnim pogledom i ulaskom u okean. U okviru objekta gostima je na raspolaganju širok spektar avanturističkih sportova i sportova na vodi, krstarenja u vreme zalaska sunca, kao i časovi joge….

Gosti mogu da uživaju u opuštajućim spa tretmanima u paviljonima iznad vode, ili da se ukrcaju na maldivski brod i posmatraju kako posada demonstrira tradicionalne ribolovačke metode. Ostali sadržaji obuhvataju fitnes centar, teniski teren i infiniti bazen sa pogledom na plažu i okean.


Sadržaj hotela: 

129 smeštajnih jedinica, Vreme za prijavu od 14h, Vreme za odjavu do 12:00 sati, Recepcija: 24 sata dnevno, Jezici: engleski, ruski, kineski, menjačnica, sef u hotelu (bez doplate), Zajednički salon/TV prostor, Infiniti bazeni, slatkovodni, ležaljke: besplatno, suncobrani: besplatno, Vhirlpool: slatka voda, u vellness prostoru, Peškiri za plažu: besplatno, Prodavnica suvenira, butik, Doktor (uz doplatu), Internet: VLAN/ViFi, u celom hotelu: Besplatno, Usluga pranja veša: uz dopaltu, Usluga prtljaga, Načini plaćanja: kartica/VISA, MasterCard, American Ekpress, Kućni ljubimci nisu dozvoljeni

Sport i fitnes: Vodeni sportovi uz doplatu (neke usluge su od lokalnih partnera) , Jedrenje na dasci, kitesurfing, Katamaran, PADI škola ronjenja, snorkeling, snorkelling izleti, Vožnja kanuom, vožnja kajakom, skijanje na vodi, stand-up veslanje, jet-ski, parasailing, banana čamac, ribolov, ribolov u dubokom moru,

Sports & Fitness, Tenis: Teniski tereni: 1 tvrdo igralište, reflektor na terenu bez doplate, Fitnes centar, joga (doplata), Vhirlpool: slatka voda, u vellness prostoru, Parna kupka,, soba za opuštanje, Masaže (uz doplatu): klasična masaža, refleksologija, tajlandska masaža, masaža vrućim kamenom, masaža shiatsu, masaža celog tela, masaža leđa, Beauty Center, Spa centar

Večernja zabava: Live band/muzika, Plesne večeri…

Usluga čuvanja dece uz doplatu, Hrana za bebe, Visoka stolica, dečiji meni


Vrsta usluge u hotelu:

Doručak: doručak

Polupansion: doručak, večera

Puni pansion: doručak, ručak, večera

All inclusive: doručak, ručak, večera u određenim restoranima po pravilima hotela, pića

Obroci:

  • Doručak: svakodnevno 07:00 – 10:30, švedski sto
  • Ručak: svaki dan 12:30 – 14:30, a la carte
  • Večera: svakodnevno 19:00 – 22:00, švedski sto

Restorani: 5

  • Restoran „Teppanyaki“: Kuhinja: Teppaniaki, jela bez glutena: napomena unapred, dečiji meni, jela bez laktoze: napomena unapred, vegetarijanska jela: napomena unapred, a la carte, show cooking, uz naplatu, svakodnevno 07:00 – 22:00, odgovarajuća odeća je poželjna
  • Glavni restoran „Vela“: kuhinja: međunarodna, hrana za bebe: potreban je zahtev, jela bez glutena: potreban je zahtev, dečji meni: zahtev nije potreban, vegetarijanska jela: potreban zahtev, švedski sto, a la carte, show kuvanje uz doplatu, svakodnevno od 7:00 do 22:00, visoka stolica
  • Restoran “Etesian”: Kuhinja: Riba/Plodovi mora, jela bez glutena: Potreban je upit i rezervacija unapred, dečiji meni, vegetarijanska jela: Potrebna je rezervacija, a la carte, doplata, potrebna adekvatna odeća
  • Restoran “Sand”: Kuhinja: Gril jela, jela bez glutena: Potrebna je rezervacija i rezervacija, dečji meni, jela bez laktoze: Potrebna je rezervacija, vegetarijanska jela: Upit i rezervacija neophodna, a la carte uz doplatu, na plaži, adekvatna odeća
  • Restoran “Turquoise”: Kuhinja: internacionalna, jela bez glutena: Potrebna je rezervacija, jela bez laktoze: Potrebna je rezervacija i rezervacija, vegetarijanska jela: Upit i rezervacija neophodna, a la carte, doplata
  • Bar “Fen Bar”: svaki dan od 10:00 do 00:00
  • Bar “Chill Bar”: svakodnevno od 10:00 do 19:00

Tip smeštajnih jedinica:

Sve sobe imaju: Klima i sef se ne naplaćuje, plafonski ventilator , garnitura za sedenje, pegla, daska za peglanje, Nespresso mašina, čaj/aparat za kafu, voda, mini-bar: doplata, bezalkoholna pića: uz dopaltu, internet: Vlan/Vi-Fi: ne naplaćuje se, TV-: ravan ekran, DVD plejer,room service: 24 sata dnevno uz doplatu, čišćenje dnevno bez doplate, tuš/kada odvojeni tuš, kada, WC, bade mantil: besplatno, papuče: besplatno, fen, terasa/balkon sa garniturom za sedenje, određene vile imaju privatne bazene, većina vila ima ležaljke uz garnituru za sedenje na terasi.

Water Villa: vodeni bungalov/vila, na vodi, minimalna starosna granica u sobi: 12 godina, pogled na more, oko. 112 m²,

Deluxe Bungalow: pogeld na baštu/vrt, oko. 70m²,

Beach Villa: delimičan pogeld na more, oko. 96m²,

Bungalow Best Price: pogeld na baštu/vrt, oko. 70m²,

Water Bungalow with Pool: vodeni bungalov/vila, na vodi sa privatnim bazenom, minimalna starosna granica u sobi: 12 godina, pogled na more, oko. 112 m²,

Water Suite with pool: vila na vodi, luksuzna, moderna, sa batlerom (besplatno) na vodi sa privatnim bazenom, pogled na more, sa, oko. 270 m²,

Pool Villa: vila, pogled na baštu/vrt, sa privatnim bazenom , oko. 175m²,

Water Villa with Pool: vila na vodi sa privatnim bazenom, pogled na more, oko. 112 m²,

Beach Villa with Pool: vila na plaži sa privatnim bazenom, pogeld more, oko. 116m²,

Deluxe Villa: vila, pogled na baštu/vrt, oko. 75m²,

Deluxe Villa with Pool: vila, pogled na baštu/vrt, sa privatnim bazenom , oko. 110m²,


Lokacija na Mapi:


POGLEDAJTE DRUGE HOTELE NA DESTINACIJI MALDIVI: