fbpx
 

Kihaa Maldives Resort 5* Maldivi Putovanje

Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 1
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 02a
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 2
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 2a
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 2aaaa
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 2aaaaaa
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 3
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 3aa
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 3aaa
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 4
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 4a
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 4aaaa
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 4aaaaaa
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 4ab
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 5
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 5aa
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 6
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 6aaa
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 7
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 8
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 8aaa
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 9
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 10
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 11
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 12
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 13
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 14
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 15
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 16
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 17
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 18
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 19
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 20
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 21
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 22
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 23
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 24
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 24a
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 25
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 26
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 27
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 28
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 29
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 30
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 31
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 32
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 33
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 34
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 35
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 36
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 37
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 38
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 39
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 40
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 41
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 42
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 42a
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 42aa
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 43
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 44
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 45
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 46
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 47
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 48
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 49
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 50
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 51
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 52
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 53
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 54
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 55
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 56
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 57
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 58
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 59
previous arrow
next arrow
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 1
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 02a
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 2
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 2a
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 2aaaa
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 2aaaaaa
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 3
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 3aa
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 3aaa
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 4
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 4a
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 4aaaa
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 4aaaaaa
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 4ab
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 5
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 5aa
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 6
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 6aaa
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 7
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 8
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 8aaa
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 9
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 10
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 11
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 12
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 13
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 14
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 15
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 16
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 17
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 18
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 19
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 20
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 21
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 22
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 23
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 24
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 24a
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 25
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 26
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 27
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 28
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 29
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 30
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 31
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 32
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 33
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 34
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 35
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 36
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 37
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 38
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 39
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 40
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 41
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 42
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 42a
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 42aa
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 43
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 44
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 45
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 46
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 47
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 48
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 49
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 50
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 51
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 52
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 53
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 54
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 55
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 56
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 57
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 58
Kihaa Maldives Resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 59
previous arrow
next arrow
Shadow

Kihaa Maldives Resort 5* Maldivi Putovanje Sva putovanja za Maldive se rade individualno po zahtevu putnika. Za cenu paket aranžmana za termin po vašoj želji kontaktirajte agenciju!

CENOVNIK – (kliknite ovde za primer cenovnika i ponude za putovanja na Maldive .pdf formatu)!

Resort Kihaa Maldives nalazi se na ostrvu u obliku kokosa u sklopu atola Ba. Objekat je okružen bujnim tropskim zelenilom i palmama, belim peščanim plažama i koralnim grebenima. Na raspolaganju su otvoreni bazen i opuštajući spa tretmani. Vile su luksuzno uređene i opremljene flat-screen TV-om. Kroz velike prozore smeštajnih jedinica pruža se pogled na bele peščane plaže i svetlucavi okean. Sopstvena kupatila su prostrana i opremljena kadom.


Sadržaj hotela:

124 vile, Vreme za prijavu od 14h, Vreme za odjavu do 12:00 sati, poslednji put renoviran 2016 godine, Recepcija: 24 sata, menjačnica, Vrt, Terasa, Bazeni: 2, Bazen: slatka voda, integrisani dečji/dečji bazen, viseće mreže: besplatno, ležaljke: bez doplate, Infiniti bazen “Infiniti pool”:  slatka voda, Ležaljke: Besplatno, Ležaljke na plaži: Besplatno, Suncobrani: Bez doplate, peškiri za plažu: besplatno, Suvenirnica, butik, zlatara, Doktor, Internet: Vi-Fi u javnim prostorima besplatno, na recepciji/u lobiju: besplatno, u baru: besplatno. Usluga pranja veša: uz doplatu, Načini plaćanja: VISA, MasterCard, American Ekpress

Sport & Fitness: Vodeni sportovi bez doplate: Vindsurfing, Kanu, kajak, veslanje, pedalina, Uz doplatu: Katamaran, PADI škola ronjenja: jezici: nemački, engleski, španski,, italijanski, francuski, ruski, snorkling, izleti sa snorklingom, Jet ski, čamac sa bananama, ribolov. Tenis, , Fitnes centar/teretana, Odbojka na pesku, skvoš, sauna, parno kupatilo,

Vellness zona/Spa “Spa Kihaa”: Masaže: Refleksologija, tajlandska masaža, biljna masaža, masaža vrućim kamenom, Medicinske primene: trening leđa, limfna drenaža, pakovanja/kupke (na prirodnoj bazi), kozmetički centar “Kihaa Spa”: svakodnevno od 10:00 do 21:00, kozmetički tretmani: sredstvo protiv starenja lica, manikir, pedikir…

Animacija i zabava: Jezici: engleski, aerobik, Live Band/ muzika povremeno, Časovi kuvanja: uz dopaltu, tematske večeri


Tip usluge u hotelu:

Polupansion: doručak, večera

Puni pansion plus: doručak, ručak, večera

All inclusive: doručak, ručak, večera, odabrana bezalkoholna pića, odabrana međunarodna alkoholna pića, izabrana stona pića uz obroke, kafa/čaj popodne

Opis usluge:

 • Doručak: 07:30 – 09:30, švedski sto
 • Ručak: svakodnevno 12:30 – 14:30, švedski sto
 • Večera: svakodnevno 19:30 – 21:30, švedski sto, tematske večeri
 • Grickalice/snack: uz doplatu
 • Pića: izabrana bezalkoholna pića: uz doplatu (besplatno uz All Inclusive), odabrana međunarodna alkoholna pića: (besplatno uz All Inclusive), odabrana stona pića uz obroke: (besplatno uz All Inclusive), kafa/čaj popodne: uz doplat , na All Inclusive uključeno
 • Večera uz sveće: potrebna je rezervacija i rezervacija uz doplatu, a la carte, izbor menija
 • Božićni specijal: švedski sto, penušavo vino, novogodišnji specijal: švedski sto, vino/pivo/bezalkoholna pića, gazirana vina, zabavni program

 

Restorani: 3

 • Gurmanski restoran a la carte”Sangu A La Carte”: Kuhinja: azijska, kineska, internacionalna, indijska, mediteranska, bliskoistočna, španska, roštilj, hrana za bebe, dečji meni
 • Glavni restoran švedski sto”Malaafaii” Kuhni: Asian, kineski, International, indijski, italijanski, japanski, nacionalni, Teppaniaki, riba/morski plodova, grilovano meso, suši, hrana za bebe, dečiji meni
 • Restoran a la carte “Raaveriiaa Bar” internacionalni, Fish/Seafood, hrana za bebe, dečiji meni, vegetarijanska jela: uz dopaltu

Barovi: 4

 • Vinski podrum točionica “Wine Lounge”: svaki dan 10:00 do 22:00, za doplatu
 • Zatvoreni bazen bar “Raaveriiaa bar”: svaki dan 10:00 do 1:00, uz doplatu, uz All Inclusive uključen
 • Otvoreni bar na bazenu “Undhoali Bar”: 10:00 – 00:00, uz doplatu, uz All Inclusive uključen
 • Kafe “Hanifaru Bej čaj kuća”: 10:00 do 22:00, uz doplatu, uz All Inclusive uključen

Tip smeštaja:

Lagoon Prestige Pavilion Beach Villa: vila, prva linija mora, strana lagune, pogled na more, pogled na lagunu, pogled na plažu, ca. 89 m², poslednji put renovirana 2012, poslednje delimično renoviranje 2015, ukupan broj soba u ovoj sobi: 1, kombinovani dnevni boravak/spavaća soba, 1 bračni krevet (180k200cm), 1 kauč na razvlačenje (90k190cm), 1 pomoćni ležaj (90k190cm), Mreža protiv komaraca, Klima: besplatna individualna, Sef: besplatno, Kauč, Sto, Aparat za kafu/čaj, Čajnik, Minibar: bez doplate za all iclusive, dopunjavanje mini bara: svakodnevno. Telefon, Internet: VLAN/ViFi: besplatno uz All Inclusive, TV: ravni ekran, u spavaćoj sobi, SAT TV, kablovska TV, room service: svakodnevno 07:30 sat – 22:00 sat, uz doplatu, usluga čišćenja: svakodnevno, bez doplate, tuš, kada, VC, bade mantil : bez doplate, fen za kosu, terasa: ležaljke, garnitura za sedenje, veranda

Beach Villa Reserve: vila, morska strana, bašta, ograničen pogled na more, pogled Drugi red na plaži, cca. 77 m², poslednji put renovirana 2012, poslednje delimično renoviranje 2015, ukupan broj soba u ovoj sobi: 1, kombinovani dnevni boravak/spavaća soba, 1 bračni krevet (180k200cm), 1 kauč na razvlačenje (90k190cm), 1 pomoćni ležaj (90k190cm), Mreža protiv komaraca, Klima: besplatna individualna, Sef: besplatno, Kauč, Sto, Aparat za kafu/čaj, Čajnik, Minibar: bez doplate za all iclusive, dopunjavanje mini bara: svakodnevno. Telefon, Internet: VLAN/ViFi: besplatno uz All Inclusive, TV: ravni ekran, u spavaćoj sobi, SAT TV, kablovska TV, room service: svakodnevno 07:30 sat – 22:00 sat, uz doplatu, usluga čišćenja: svakodnevno, bez doplate, tuš, kada, VC, bade mantil : bez doplate, fen za kosu, terasa:  garnitura za sedenje

Water Villa with Plunge Pool: vila na stubovima na vodi sa bazenom, morska strana, strana lagune, pogled na more, pogled na lagunu, pogled na Indijski okean, ca. 140 m², poslednji put renovirana 2015, ukupan broj soba u ovoj sobi: 1, kombinovani dnevni boravak/spavaća soba, 1 bračni krevet (180k200cm), 1 kauč na razvlačenje (90k190cm), 1 pomoćni ležaj (90k190cm), Mreža protiv komaraca, Klima: besplatna individualna, Sef: besplatno, Kauč, Sto, Aparat za kafu/čaj, Čajnik, Minibar: bez doplate za all iclusive, dopunjavanje mini bara: svakodnevno. Telefon, Internet: VLAN/ViFi: besplatno uz All Inclusive, TV: ravni ekran, u spavaćoj sobi, SAT TV, kablovska TV, room service: svakodnevno 07:30 sat – 22:00 sat, uz doplatu, usluga čišćenja: svakodnevno, bez doplate, tuš, kada, VC, bade mantil : bez doplate, fen za kosu, terasa:  garnitura za sedenje, ležaljke, trem

Deluxe Villa: vila, strana okrenuta ka vrtu, pogled na vrt, drugi red od plaže, ca. 50 – 55 m², poslednji put renovirana 2012, poslednje delimično renoviranje 2015, ukupan broj soba u ovoj sobi: 1, kombinovani dnevni boravak/spavaća soba, 1 bračni krevet (180k200cm), 1 kauč na razvlačenje (90k190cm), 1 pomoćni ležaj (90k190cm), Mreža protiv komaraca, Klima: besplatna individualna, Sef: besplatno, Kauč, Sto, Aparat za kafu/čaj, Čajnik, Minibar: bez doplate za all iclusive, dopunjavanje mini bara: svakodnevno. Telefon, Internet: VLAN/ViFi: besplatno uz All Inclusive, TV: ravni ekran, u spavaćoj sobi, SAT TV, kablovska TV, room service: svakodnevno 07:30 sat – 22:00 sat, uz doplatu, usluga čišćenja: svakodnevno, bez doplate, tuš, kada, VC, bade mantil : bez doplate, fen za kosu, terasa:  garnitura za sedenje

Beach Suite with Infinity Pool: vila, morska strana prvi red do plaže, strana lagune, pogled na more, pogled na lagunu, okrenut ka plaži sa privatnim infiniti bazenom, cca. 150 – 150 m², poslednji put renovirana 2019, ukupan broj soba u ovoj sobi: 1, kombinovani dnevni boravak/spavaća soba, 1 bračni krevet (180k200cm), 1 kauč na razvlačenje (90k190cm), 1 pomoćni ležaj (90k190cm), Mreža protiv komaraca, Klima: besplatna individualna, Sef: besplatno, Kauč, Sto, Aparat za kafu/čaj, Čajnik, Minibar: bez doplate za all iclusive, dopunjavanje mini bara: svakodnevno. Telefon, Internet: VLAN/ViFi: besplatno uz All Inclusive, TV: ravni ekran, u spavaćoj sobi, SAT TV, kablovska TV, room service: svakodnevno 07:30 sat – 22:00 sat, uz doplatu, usluga čišćenja: svakodnevno, bez doplate, tuš, kada, VC, bade mantil : bez doplate, fen za kosu, terasa:  garnitura za sedenje, ležaljke, tuš, privatno dvorište, privatni bazen

Garden Villa with Pool: Vila sa bazenom, Pogled na vrt, Pogled na vrt, ca. 75 – 78 m², poslednji put renovirana 2012, poslednje delimično renoviranje 2015, ukupan broj soba u ovoj sobi: 1, kombinovani dnevni boravak/spavaća soba, 1 bračni krevet (180k200cm), 1 kauč na razvlačenje (90k190cm), 1 pomoćni ležaj (90k190cm), Mreža protiv komaraca, Klima: besplatna individualna, Sef: besplatno, Kauč, Sto, Aparat za kafu/čaj, Čajnik, Minibar: bez doplate za all iclusive, dopunjavanje mini bara: svakodnevno. Telefon, Internet: VLAN/ViFi: besplatno uz All Inclusive, TV: ravni ekran, u spavaćoj sobi, SAT TV, kablovska TV, room service: svakodnevno 07:30 sat – 22:00 sat, uz doplatu, usluga čišćenja: svakodnevno, bez doplate, tuš, kada, VC, bade mantil : bez doplate, fen za kosu, terasa:  garnitura za sedenje, ležaljke, tuš, privatno dvorište, privatni bazen

Beach Villa with Private Pool: vila, morska strana, bašta, delimični/ograničen pogled na more, pogled na baštu, drugi red od plaže, ca. 130 – 132 m², poslednji put renovirana 2012, poslednje delimično renoviranje 2015, ukupan broj soba u ovoj sobi: 1, kombinovani dnevni boravak/spavaća soba, 1 bračni krevet (180k200cm), 1 kauč na razvlačenje (90k190cm), 1 pomoćni ležaj (90k190cm), Mreža protiv komaraca, Klima: besplatna individualna, Sef: besplatno, Kauč, Sto, Aparat za kafu/čaj, Čajnik, Minibar: bez doplate za all iclusive, dopunjavanje mini bara: svakodnevno. Telefon, Internet: VLAN/ViFi: besplatno uz All Inclusive, TV: ravni ekran, u spavaćoj sobi, SAT TV, kablovska TV, room service: svakodnevno 07:30 sat – 22:00 sat, uz doplatu, usluga čišćenja: svakodnevno, bez doplate, tuš, kada, VC, bade mantil : bez doplate, fen za kosu, terasa:  garnitura za sedenje, ležaljke, tuš, privatno dvorište, privatni bazen


Lokacija na Mapi:


POGLEDAJTE DRUGE HOTELE NA DESTINACIJI MALDIVI: