fbpx
 

Kuramathi Island Resort 4* Maldivi Putovanje

Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 1
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 2
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 3
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 4
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 5
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 6
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 6a
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 7
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 8
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 9
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 10
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 11
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 12
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 13
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 14
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 15
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 16
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 17
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 18
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 19
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 20
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 21
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 22
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 23
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 24
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 25
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 25a
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 26
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 27
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 28
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 29
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 30
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 31
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 32
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 33
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 34
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 35
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 36
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 37
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 37a
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 38
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 39
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 40
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 41
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 42
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 43
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 44
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 45
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 46
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 47
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 48
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 49
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 50
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 51
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 52
previous arrow
next arrow
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 1
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 2
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 3
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 4
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 5
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 6
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 6a
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 7
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 8
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 9
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 10
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 11
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 12
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 13
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 14
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 15
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 16
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 17
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 18
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 19
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 20
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 21
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 22
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 23
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 24
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 25
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 25a
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 26
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 27
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 28
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 29
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 30
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 31
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 32
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 33
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 34
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 35
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 36
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 37
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 37a
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 38
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 39
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 40
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 41
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 42
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 43
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 44
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 45
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 46
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 47
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 48
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 49
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 50
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 51
Kuramthi island resort Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 52
previous arrow
next arrow
Shadow

Kuramathi Island Resort 4* Maldivi Putovanje Sva putovanja za Maldive se rade individualno po zahtevu putnika. Za cenu paket aranžmana za termin po vašoj želji kontaktirajte agenciju!

CENOVNIK – (kliknite ovde za primer cenovnika i ponude za putovanja na Maldive .pdf formatu)!

Resort Kuramathi Maldives se nalazi na predivnom maldivskom ostrvu i nudi luksuzne privatne vile sa flat-screen TV-om, dok neke imaju hidromasažnu kadu ili vile na vodi. Gostima su na raspolaganju 12 restorana, dečji klub i spa centar. Prostrane klimatizovane vile nude spektakularan pogled na more i lak pristup plaži ili vrtovima. Sve vile sadrže TV sa kablovskim kanalima, DVD plejer i baznu stanicu za iPod. Sve vile poseduju mini-bar i sef, a pojedine raspolažu aparatom za espreso.

Gosti mogu da se opuste na nekom od 3 otvorena bazena u resortu. Spa centar nudi raznovrsne masaže i tretmane za negu lica i tela. Na raspolaganju su ronjenje i sportovi na vodi. U 3 glavna restorana resorta Kuramathi služe se internacionalna jela na bazi švedskog stola za doručak, ručak i večeru. Gosti mogu takođe uživati u svežim plodovima mora u restoranu The Reef i u tradicionalnom roštilju kraj plaže u restoranu Island Barbecue. Osvežavajuća pića i kokteli se služe u 7 barova. Do resorta Kuramathi Maldives stiže se za 20 minuta vožnje hidroavionom od Međunarodnog aerodroma Male.


Sadržaj hotela:

Resort poseduje 360 smeštajnih jedinica opisanih u nastavku, Vreme za prijavu od 14h, Vreme za odjavu do 12:00 sati, Recepcija, Odnosi sa gostima: Jezici: nemački, engleski, španski, francuski, ruski, Vrt, Terasa, Bazeni: 3, infiniti bazen, spoljni, slatka voda, plitki, integrisani bazen za decu/bebe, ležaljke: bez doplate, suncobrani na plaži: bez doplate, Peškiri za kupanje: besplatno, Prodavnica suvenira, butik, zlatar, frizer, Doktor: Jezici: nemački, engleski, Internet, u zajedničkim prostorijama: besplatno, na recepciji/u lobiju: besplatno, Usluga pranja veša: uz doplatu, Načini plaćanja: VISA, MasterCard, American Ekpress, Kućni ljubimci nisu dozvoljeni

Sport & Fitness: Sportovi na vodi, ovisno o sezoni/vremenu, Komora za dekompresiju, Vindsurfing, Škola jedrenja: od 14 godina, jezici: engleski, jedrenje, katamaran uz doplatu, PADI škola ronjenja: od 8 godina, jezici: nemački, engleski, škola ronjenja SSI: od 10 godina, jezici: nemački, engleski, izleti sa snorkelingom, snorkeling uz doplatu, Kanu, kajak, skijanje na vodi, stand-up veslati, parasailing, banana brod, ribolov sve uz doplatu. Teniski teren uz doplatu

Teretana bez doplate, Fudbal bez doplate, joga uz doplatu

Vellness: Saune: 2, poniranje, emotion shower, soba za opuštanje, Bez doplate Finska sauna i parno kupatilo

Uz doplatu: Spa/spa centar “Spa Kuramathi”: 09:00 – 20:00, Jezici: Engleski, Prostorije za tretmane: 13, Soba za tretmane za par: 13, Masaže: klasična masaža, abhianga masaža, tajlandska masaža, biljna masaža, masaža vrućim kamenom, Tretmani za kupanje: biljna kupelj, solna kupka, Lepota/Kozmetički centri, Lepota/Kozmetika: Lica, Manikir, Pedikura

Animacija i zabava: engleski, Live band/muzika, Karaoke, Pikado: bez doplate


Usluga u hotelu:

Puni pansion: doručak, ručak, večera

All inclusive: doručak, ručak, večera, grickalice/snack, odabrana bezalkoholna pića, odabrana međunarodna alkoholna pića, odabrana pića za jelo sa obrokom, kafa/čaj popodne

 • Doručak: 07:30 – 10:00, švedski sto
 • Ručak: svakodnevno 12:30 – 14:30, švedski sto
 • Večera: svakodnevno od 19:30 do 21:30, bife, tematske večeri: svakodnevno od 19:30 do 21:30
 • Grickalice/snack: svakodnevno od 15:00 do 17:00, uz plaćanje, uključeno u All Inclusive uslugu
 • Pića: izabrana bezalkoholna pića: uz nadoplatu, odabrana međunarodna alkoholna pića: uz naknadu, odabrana stolna pića uz obroke: doplata, kafa/čaj u popodnevnim satima: doplata, sa uključenim all inclusive
 • Božićni specijal: Buffet, novogodišnji specijal: Buffet

 

 • Hotel poseduje 12 restorana i to:
 • Glavni restoran “Farivalhu”: švedski sto, rezervacija nije neophodna, bez doplate, svakodnevno 07:30 – 10:00, 12:30 – 14:30 i 19:30 – 21:30,
 • Glavni restoran “Haruge”: švedski stol, rezervacija nije neophodna, bez doplate, svakodnevno 07:30 – 10:00, 12:30 – 14:30 i 19:30 – 21:30,
 • Glavni restoran “Malaafaiy”: švedski stol, rezervacija nije neophodna, bez doplate, svakodnevno 07:30 – 10:00, 12:30 – 14:30 i 19:30 – 21:30,
 • Restoran “Island Coffee Shop”: ​​a la carte, rezervacija nije neophodna, doplata, svakodnevno od 09:00 do 00:00,
 • Specijalizovani restoran “Siam Garden”: Kuhinja: tajlandska, a la carte, neophodna rezervacija, doplata, svakodnevno od 19:00 do 22:30
 • Specijalizovani restoran “Tandoor Mahal”: Kuhinja: indijska, a la carte, neophodna rezervacija, uz doplatu, svakodnevno od 19:00 do 22:30,
 • Specijalizovani restoran “The Reef”: od 6 godina, kuhinja: Riba/plodovi mora, a la carte, neophodna rezervacija, uz doplatu, od 19:00 do 22:30
 • Specijalizovani restoran “Palm”: Kuhinja: mediteranska, a la carte, neophodna rezervacija, doplata, svaki dan 11:00 – 17:00 i 19:00 – 22:30,
 • Specijalizovani restoran “Duniye”: od 6 godina, kuhinja: internacionalna, a la carte, neophodna rezervacija, uz doplatu, svakodnevno od 19:00 do 22:30
 • Specijalizovani restoran “Island Grill”: od 6 godina kuhinje: Roštilj, a la carte, uz doplatu, svakodnevno 7:00 uveče do 22:30
 • Specijalizovani restoran “Inguru”: od 6 godina, kuhinja: azijska, a la carte, neophodna rezervacija, doplata, svaki dan 11:00 – 17:00 i 19:00 – 22:30
 • Specijalizovani restoran “Kobe”: od 6 godina, kuhinja: japanska, teppaniaki, a la carte, show cooking, neophodna rezervacija, uz doplatu, svakodnevno 19:00 – 22:30
 • Bars & more: 7
 • Bar “Fung Bar”: svaki dan 09:00 – 00:00, uz naknadu
 • Bar “Dhoni Bar”: svaki dan 09:00 – 00:00, uz naknadu
 • Vanjski bazen bar “Laguna Bar”: svaki dan 09:00 – 00:00, uz naknadu
 • Bar “Pool Bar”: 09:00 – 20:00, uz plaćanje
 • Bar “Sand Bar”: 20:00 – 00:00, uz naknadu
 • Bar “Havana Club Wine & Cigar Bar”: svakodnevno od 18:00 do 00:00, uz plaćanje
 • Bar “Champagne Loft”: od 16 godina, 17:00 sat – 00:00 sat, uz naknadu

 • Ako je u periodu putovanja 01.10.20 – 31.10.21 pored AI rezervisan i „Select All inclusive” („Prema programu“ odgovara kodu rezervacije Ks), uključene su sledeće dodatne usluge:
 • Vinska lista Select All Inclusive sa odabranim flaširanim vinima dostupna je u restoranima i služi se uz obroke.
 • Iskustvo sa jastogom i privatnim trpezarijama, kao i ručavanje u vili nisu uključeni.
 • Piće: Šampanjac, flaširana vina i vrhunski brendovi nisu uključeni, inače je na karticama zabeleženo šta je uključeno u AI Select

Tipovi smeštajih jedinica:

 • Vila na vodi – 90 m²
 • Vila na vodi sa bazenom – 142 m²
 • Deluxe vila na vodi – 115 m²
 • Vila na plaži – 70 m²
 • Bungalov na plaži – 90 m²
 • Superior Beach Vila – 90 m²
 • Delux vila na plaži – 95 m²
 • Vila sa bazenom – 165 m²
 • Kuća na plaži sa dve spavaće sobe – 205 m²
 • Garden vila – 45 m²

Klima uređaj: bez doplate, individualno podesiva, sef: besplatno, radni sto, aparat za kafu/Aparat za pripremu čaja/kafe, ketler, minibar: uz doplatu, bezalkoholna pića: uz doplatu i za all inclusive uslugu, voda: uz doplatu, alkoholna pića: doplata, grickalice/snack: doplata, doplata za minibar, telefon, internet: vi-fi/vifi : bez doplate, TV: ravni ekran, u spavaćoj sobi, kablovska TV, DVD plaier, priključna stanica za iPod, usluga čišćenja: svakodnevno, besplatno, toalet/tuš/kada, bade mantil: besplatno, fen za kosu, terasa: sa ležaljkama, garnitura za sedenje, yavisno od tipa smeštajne jedinice neke imaju privatni bazen sa ležaljkama i suncobranima uključenim u cenu.


Lokacija na Mapi:


POGLEDAJTE DRUGE HOTELE NA DESTINACIJI MALDIVI: