fbpx
 

Sun Siyam Iru Fushi 5* Maldivi Putovanje

Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 01ab
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 01aaa
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 01
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 01a
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 01aa
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 1
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 1a
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 1aa
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 1aaa
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 2
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 3
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 4
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 5
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 6
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 7
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 8
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 9
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 10
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 11
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 12
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 13
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 14
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 15
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 16
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 17
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 18
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 19
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 20
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 21
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 22
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 23
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 24
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 25
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 26
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 27
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 28
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 29
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 30
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 31
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 32
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 33
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 34
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 35
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 36
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 37
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 38
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 39
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 40
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 41
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 42
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 43
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 44
previous arrow
next arrow
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 01ab
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 01aaa
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 01
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 01a
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 01aa
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 1
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 1a
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 1aa
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 1aaa
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 2
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 3
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 4
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 5
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 6
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 7
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 8
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 9
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 10
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 11
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 12
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 13
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 14
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 15
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 16
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 17
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 18
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 19
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 20
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 21
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 22
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 23
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 24
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 25
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 26
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 27
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 28
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 29
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 30
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 31
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 32
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 33
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 34
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 35
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 36
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 37
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 38
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 39
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 40
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 41
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 42
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 43
Sun Siyam Iru Fushi Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 44
previous arrow
next arrow
Shadow

Sun Siyam Iru Fushi 5* Maldivi Putovanje Sva putovanja za Maldive se rade individualno po zahtevu putnika. Za cenu paket aranžmana za termin po vašoj želji kontaktirajte agenciju!

CENOVNIK – (kliknite ovde za primer cenovnika i ponude za putovanja na Maldive .pdf formatu)!

Odličan i popularan The Sun Siyam Iru Fushi zauzima ostrvo 21 hektar, u centru atola Nonu (Noonu Atoll). Resort poseduje 221 vilu pored plaže i iznad vode, a nudi infiniti bazen samo za odrasle sa pogledom na Indijski okean i porodični bazen u bujnom tropskom okruženju. Gosti mogu da se opuste u spa centru The Spa by Thalgo France, gde su dostupne razne masaže i originalni spa tretmani, izabrani iz istočnih i zapadnih praksi lečenja.

The Sun Siyam Iru Fushi ima predivan greben i vrt Nemo, gde gosti mogu da uživaju u snorklingu uz besplatnu opremu koja im je na raspolaganju. Objekat The Sun Siyam Iru Fushi udaljen je 8 km mesta za ronjenje Minavaru (Minaavaru) i 10 km od mesta za ronjenje Iguraidu (Iguraidhoo).


Sadržaj hotela:

Ukupan broj soba/jedinica: 222, Recepcija, lobi, Vi-Fi (uključen), Ukupan broj restorana: 13

 • restoran ‘Iru “sa internacionalnom kuhinjom (švedski sto)
 • A la carte restoran “Bambus” sa azijskom kuhinjom
 • A la carte restoran ‘Trio’ sa italijanskom kuhinjom
 • A La Carte Restaurant/Grill Restaurant, Specijalizovani restoran morskih plodova sa nacionalnom kuhinjom
 • A-la Carte Restaurant ‘Sinbad’ sa arapskom kuhinjom
 • A la carte restoran ‘Taste Of India’ sa indijskom kuhinjom
 • A la carte restoran ‘Flavours’ (uz doplatu) sa francuskom kuhinjom
 • A la carte restoran ‘Teppanyaki (uz doplatu) sa japanskom kuhinjom
 • A la carte restoran / specijalizovani restoran ‘The Spa Cafe’ (uz doplatu)
 • Broj barova: 5
 • ‘Fluid’, ‘Reflections’ , ‘Bubble Lounge’, ‘Water edge, bar na plaži (koristi se i za užinu/snack), Vinski podrum
 • Prodavnica/prodavnice, suvenirnica, bazeni i infiniti bazen, Ležaljke (u zavisnosti od raspoloživosti): uz bazen (uključeno), na plaži (uključeno), Suncobrani (u zavisnosti od raspoloživosti): pored bazena (uključeno); na plaži (uključeno), peškiri za plažu: na bazenu (uključeno); na plaži (uključeno)

Dečiji bazen, dečiji Mini klub  (uključeno) od 3 do 12 godina, Usluga čuvanja dece (uz ndoplatu, plaća se na lokaciji), obavezna rezervacija

Fitnes/aktivni sportovi: Fitness soba/teretana (uključena), Vodeni sportovi: Jet ski (za doplatu); Kajak (uključeno); Katamaran (uz doplatu); Kitesurfing (uz doplatu); Motorni čamac (uz doplatu); Snorkeling (uključeno); Standup veslanje (uključueno); Ronjenje (uz doplatu, Sondi Ronilačka škola); Skijanje na vodi (uz doplatu); Vindsurfing (uključeno), Badminton (uključeno); Odbojka na pesku (uključena); Bilijar (uključen); Tenis (bez doplate); Stoni tenis (uključen), Pikado (uključeno)

Vellness:, Prostori za tretmane , Spa & Vellness zona, Vhirlpool (uz doplatu), Parno kupatilo (uz doplatu), Sauna (uz doplatu), Usluge uz plaćanje: masaže; Vellness i tretmani ulepšavanja,  terapije…

Večernja zabava: karaoke veče, živa muzika; povremeno se organizuje


Tip usluge u hotelu:

 • Noćenje sa doručkom: uračunat doručak (švedski sto)
 • Polupansion: uračunat doručak (švedski sto) i večera (meni ili švedski sto)
 • Puni pansion: uključujući doručak (švedski sto), ručak (izbor menija) i večeru (meni ili švedski sto)
 • All inclusive: (vidi detalje u nastavku)
 • Božićna večera, obavezna, Novogodišnja večera, obavezna

All Inclusive koncept u hotelu:

 • Doručak: (švedski sto)
 • Ručak: Meni
 • Večera: (švedski sto)
 • Grickalice/snack od 11:00 do 17:00
 • odabrana lokalna alkoholna pića od 08:00 do 01:00
 • odabrana lokalna bezalkoholna pića od 08:00 do 01:00

Tip smeštajne jedinice:

Sve smeštajne jedinice sadrže: Kupatilo i tuš/wc, tuš i kadu ili hidromasažnu kadu, Bade mantili, daska za peglanje, pegla, CD plejer, DVD plejer, stropni ventilator, fen, aparat za kofu/čaj, TV, telefon, opremljenu terasu (neke od smeštajnih jedinica poseduju i privatne ležaljke), Vi-Fi (uključeno), Sef (uključen), Minibar (uz doplatu), Dopunjavanje mini bara (samo uz all inclusive, jednom dnevno pivom, bezalkoholnim pićima, vodom), Klima uključena, URoom service(uz doplatu, 24 sata)

Deluxe Beach Villa: Površina sobe (cca.): 125 m2,

Deluxe Beach Villa with Pool: Površina sobe (cca.): 125 m2, sa privatnim bazenom sa ležaljkama

Family Deluxe Beach Villa with Pool: Površina sobe (cca.): 140 m2, spavaća + dnevna soba, sa privatnim bazenom sa ležaljkama

Pool Beach Villa: Površina sobe (cca.): 140 m2, sa vrtom sa privatnim bazenom i ležaljkama

Water Villa: Površina sobe (cca.): 86 m2, smeštena na stubovima na vodi, pristup moru, pogled otvoreni okean

Horizon Water Villa: Površina sobe (cca.): 90 m2, na vodi, sa đakuzijem, pogled otvoreni okean

Sunset Horizon Water Villa: Površina sobe (cca.): 90 m2, na vodi, sa đakuzijem, okrenuta vila ka zalasku sunca

Infinity Water Villa: Površina sobe (cca.): 155 m2, spavaća soba + dnevna soba, smeštena na stubovima na vodi, pristup moru


Lokacija na Mapi:


POGLEDAJTE DRUGE HOTELE NA DESTINACIJI MALDIVI: