fbpx
 

Sun Siyam Vilu Reef 5* Maldivi Putovanje

Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 1
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 2
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 3
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 3a
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 3aa
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 3aaa
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 3aaaa
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 4
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 4a
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 5
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 6
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 6a
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 6aa
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 7
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 8
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 9
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 10
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 11
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 12
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 13
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 14
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 15
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 16
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 17
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 18
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 19
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 20
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 21
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 22
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 23
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 24
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 25
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 26
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 27
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 28
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 29
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 30
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 31
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 32
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 33
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 34
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 35
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 36
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 37
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 38
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 39
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 40
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 41
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 42
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 43
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 44
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 45
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 45A
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 46
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 47
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 48
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 49
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 50
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 51
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 52
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 53
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 54
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 54A
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 54AA
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 54AAA
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 54AAAA
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 55
previous arrow
next arrow
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 1
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 2
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 3
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 3a
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 3aa
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 3aaa
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 3aaaa
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 4
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 4a
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 5
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 6
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 6a
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 6aa
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 7
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 8
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 9
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 10
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 11
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 12
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 13
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 14
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 15
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 16
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 17
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 18
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 19
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 20
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 21
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 22
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 23
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 24
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 25
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 26
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 27
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 28
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 29
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 30
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 31
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 32
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 33
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 34
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 35
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 36
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 37
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 38
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 39
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 40
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 41
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 42
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 43
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 44
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 45
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 45A
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 46
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 47
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 48
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 49
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 50
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 51
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 52
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 53
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 54
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 54A
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 54AA
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 54AAA
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 54AAAA
Sun Siyam Vilu Reef Maldives resort Spa Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 55
previous arrow
next arrow
Shadow

Sun Siyam Vilu Reef (ex Sun Aqua Vilu Reef Maldives) 5* Maldivi Putovanje Sva putovanja za Maldive se rade individualno po zahtevu putnika. Za cenu paket aranžmana za termin po vašoj želji kontaktirajte agenciju!

CENOVNIK – (kliknite ovde za primer cenovnika i ponude za putovanja na Maldive .pdf formatu)!

Resort Sun Siyam Vilu Reef (ex Sun Aqua Vilu Reef Maldives) smešten je na privatnom ostrvu sa prelepom plažom sa belim peskom i raspolaže prostranim vilama, bazenom na otvorenom i ronilačkim centrom. U ponudi ima teretanu i 3 restorana.

Klimatizovane vile su elegantno uređene i imaju drvene podove i nameštaj. Svaka vila gleda na plažu ili more i sadrži mini-bar, tuš sa toplom vodom i TV sa kablovskim/satelitskim kanalima. Ostale pogodnosti obuhvataju besplatan toaletni pribor i papuče. U smeštajnim jedinicama dostupan je besplatan WiFi.


Sadržaj hotela:

Hotel sadrži 103 vile, Vreme za prijavu od 14h, Vreme za odjavu do 12:00 sati, Rana prijava: uz doplatu, Recepcija: 24 sata, Jezici: engleski, Usluge za goste: Jezici: nemački, engleski, ruski, uređene bašte, Infiniti bazen “Infiniti Edged Pool”: bez doplate sa slatkom vodom, ležaljke: bez doplate, Peškiri za plažu: besplatno, Prodavnica suvenira, butik, zlatar, frizer, Doktor (uz doplatu), Internet: Vi-Fi/Bežični LAN, na recepciji/u lobiju: besplatno, u baru: besplatno, u blizini bazena: besplatno, Usluga pranja veša: uz doplatu, Načini plaćanja: VISA, MasterCard, American Ekpress, Kućni ljubimci nisu dozvoljeni

Hotel sadrži: Spa centar (uz doplatu), teretana (bez doplate), odbojka na pesku (bez doplate), badminton (bez doplate), stoni tenis (bez doplate), teniski teren (bez doplate), snorkling (bez doplate), ronjenje (uz doplatu, škola ronjenja), Vindsurfing (uz doplatu), Jedrenje, katamaran (uz doplatu), Kanu, kajak, vakeboard, stand-up veslanje, jet ski, čamac s bananom, pedalo, ribolov (uz doplatu), večernja animacija…


Tip usluge u hotelu:

All inclusive: doručak, ručak, večera, grickalice/snack, odabrana bezalkoholna pića, odabrana nacionalna lokalna alkoholna pića, odabrana međunarodna alkoholna pića, odabrana stolna pića sa obrokom, popodnevna kafa/čaj

Opis ugostiteljskih ponuda:

 • Doručak: svakodnevno 07:00 – 10:30, švedski sto
 • Ručak: svakodnevno 12:30 do 14:30, meni (meni 3 course)
 • Večera: svakodnevno 19:30 do 22:00, tematske večeri, bife ili izbor menija (meni 3-kurs)
 • Grickalice/snack: svakodnevno 15:00 – 17:00, bez doplate
 • Večera uz sveće: uz doplatu, set meni
 • Božićni specijal: doručak, večera, vino/pivo/bezalkoholna pića, zabave, Novogodišnji Specijal: doručak, večera, vino/pivo/bezalkoholna pića, zabave, (uživo) muzika i ples (obavezno)

 

Restorani: 3

 • Glavni restoran “The Aqua Restaurant” azijska, Internacionalna, indijska, mediteranska, regionalna, španska kuhinja, riba/morski plodovi, jela sa roštilja, organska hrana: doplatu, dijetalna kuhinja uz doplatu, jela bez glutena: za doplatu, lagana jela: uz doplatu, sezonska jela: za doplatu, vegetarijanska jela: za doplatu,
 • Restoran “The Well Done”:  kuhinja u ovom restoranu je regionalna/lokalna, riba / morski plodovi, jela sa roštilja, a la carte, pripremljeni meni, zahtev i rezervacija, uz doplatu, nekoliko puta nedeljno
 • Specijalizovani restoran “The Spice” Kuhinja: Indijska, italijanska,

Barovi: 3

 • Bar “Nautilus Bar”: svakodnevno od 08:00 do 00:00, besplatno, uključeno u uslugu All Inclusive
 • Bar “Positve Engery”: svakodnevno od 08:00 do 00:00, besplatno, uključeno u uslugu All Inclusive
 • Vinski bar “Vine Cellar”: svakodnevno od 19:30 do 22:00, uz dopaltu

Tip smeštajnih jedinica:

Sve vile sadrže: klima-uređaj: bez doplate individualno podesiva klima, sef: bez doplate, ventilator, garnitura za sedenje sedenje, radni sto, Nespresso mašinu, mini-bar: uz doplatu, room service: 24 sata dnevno, telefon, Internet: Vlan/Vi-Fi: bez doplate, TV: ravan ekran, satelitska TV, čišćenje usluge: dnevno, besplatno, odvojeni tuš, spoljni tuš ili/i kada, WC, bade mantil, kupatilo sa staklenim zidom, fen za kosu, papuče, terasa/balkon sa ležaljkama, napomenuto u nastavku: određene vile imaju privatni bazen ili đakuzi

Deluxe Beach Villa: morska strana, pogled na more, površina vile oko. 76 m²,

Beach Villa: morska strana, pogled na more, površina vile oko. 76 m²,

Jacuzzi Deluxe Beach Villa: vila sa đakuzijem u poluotvorenom kupatilu, morska strana, pogled na more, površina vile oko. 76 m²,

Sun Aqua Pool Villa: vila sa privatnim bazenom na plaži, morska strana, pogled na more, površina vile oko. 108 m²,

Reef Villa: nalazi se na stubovima na vodi, opremljena u tradicionalnom stilu, pogled na more, površina vile oko. 78 m², poslednji put delimično renovirane 2016. godine

Sunset Reef Villa: nalazi se na stubovima na vodi, okrenuta prema zalasku sunca, pogled na more, površina vile oko. 76 m², poslednji put delimično renovirane 2016. godine

Aqua Villa: nalazi se na stubovima iznad vode, veličine oko 90 m², opremljene kao Reef Villa, dodatno sa garderoberom i velikom terasom sa privatnim bazenom, ležaljkama i mrežom iznad vode.


Lokacija na Mapi:


POGLEDAJTE DRUGE HOTELE NA DESTINACIJI MALDIVI: