fbpx
 

Meeru Island Resort 4* Maldivi Putovanje

Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 1
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 1a
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 2
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 3
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 4
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 5
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 6
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 7
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 8
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 9
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 10
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 11
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 12
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 13
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 14
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 15
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 16
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 17
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 18
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 19
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 20
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 21
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 22
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 23
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 24
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 25
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 26
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 27
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 28
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 29
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 30
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 31
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 32
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 33
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 34
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 35
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 36
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 37
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 38
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 39
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 40
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 41
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 42
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 43
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 44
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 45
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 46
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 47
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 48
previous arrow
next arrow
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 1
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 1a
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 2
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 3
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 4
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 5
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 6
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 7
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 8
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 9
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 10
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 11
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 12
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 13
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 14
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 15
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 16
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 17
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 18
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 19
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 20
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 21
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 22
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 23
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 24
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 25
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 26
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 27
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 28
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 29
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 30
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 31
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 32
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 33
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 34
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 35
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 36
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 37
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 38
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 39
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 40
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 41
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 42
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 43
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 44
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 45
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 46
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 47
Meeru Island Resort Maldives Maldivi Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Maldivi Egzoticna putovanja 48
previous arrow
next arrow
Shadow

Meeru Island Resort 4* Maldivi Putovanje Sva putovanja za Maldive se rade individualno po zahtevu putnika. Za cenu paket aranžmana za termin po vašoj želji kontaktirajte agenciju!

CENOVNIK – (kliknite ovde za primer cenovnika i ponude za putovanja na Maldive .pdf formatu)!

Ostrvo Meeru  odlikuje dobra usluga, prelepe tirkizne plaže sa belim peskom. Odlična je lokacija za ljubitelje ronjenja. Aerodrom Male je udaljen oko 45 km.


Sadržaj hotela:

2 glavna restorana – ,,Farivalhu’’ i ,,Maalan’’,  2 a-la-carte restorana ,,Asia Wok’’ i ,,Hot Rock’’ (roštilja restoran), kao i ,,Meeru Café’’ u kojem se služi sladoled, grickalice/snack. Osim toga resort raspolaže sa 6 barova, bazenom sa odvojenim dečijim bazenom, kao i bazenom za goste starije od 18 godina, butik, bibilioteka, besplatnim Wi-Fi

fitnes/teretana (uključeno), odbojka na plaži (uključeno), fudbal (uključeno), stoni tenis (uključeno), pikado (uključeno), bilijar (uključeno). 2 terena za tenis (osvetljena, uz doplatu), badminton (uz doplatu), Golf Driving Range (uz doplatu), iznajmljivanje bicikla (uz doplatu), windsurfing (uz doplatu), jedrenje (uz doplatu), kajak (uz doplatu), pecanje (uz doplatu)

Ronjenje: Do unutrašnjeg grebena, pogodnog za snorkling, brodićem se stiže za oko 10 minuta. Vožnja je besplatna, oprema za snorkling (uz doplatu). Na raspolaganju je škola ronjenja (PADI), koja organizuje različite izlete uz doplatu

Dva „Duniye Spa“ centra, jedan od njih je iznad mora, a drugi na kopnu. Uz doplatu: masaže i tretmani lepote.


Tip smeštajnih jedinica:

Garden room: površina sobe oko 50 m², bungalovi u nizu, u unutrašnjosti ostrva, moderni, popločan pod, kupatilo sa tušem/WC, fen, bade mantil, TV, telefon, besplatni Wi-Fi, klima uređaj, ventilator na plafonu, mini-bar, aparat za kafu/čaj, sef, terasa sa pogledom na vrt.

Beach Villa: površina sobe oko 56 m², zasebne vile, kao Garden, poluotvoreno kupatilo, terasa, okrenute ka moru

Jacuzzi Beach Villa: površina sobe oko 80 m², zasebne vile, kao Garden, poluotvoreno kupatilo, terasa, smeštene na plaži okrenute ka moru sa privatnim đakuzijem na terasi

Water Front Villa: površina sobe oko 60 m², kao Beach Villa, komfornije uređene, na plaži, u prvom redu do mora, sa privatnom terasom za sunčanje i đakuzijem, direktnim pristupom plaži i moru.

Jacuzzi Water Villa: površina sobe oko 85 m², kao Water Front Villa, na stubovima direktno iznad mora, komforna, sa većim kupatilom, većom drvenom platformom i direktnim pristupom moru.


Tip usluge u hotelu:

Puni pansion, doručak (švedski sto), ručak (švedski sto) i večera (švedski sto)

All Inclusive (vidi detalje u nastavku)

Božićna večera, obavezna, Novogodišnja večera, obavezna

 

All Inclusive koncept:

Doručak: švedski sto

Ručak: švedski sto

Večera: švedski sto

Grickalice/snack od 10:00 do 18:00

piće (odabrana lokalna alkoholna pića, odabrana lokalna bezalkoholna pića)


Lokacija na Mapi:


POGLEDAJTE DRUGE HOTELE NA DESTINACIJI MALDIVI: