fbpx
 
CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 40% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA DOK TRAJE FIRST MINUTE ILI DO POPUNE KAPACITETA PO USLOVIMA RANIH REZERVACIJA.

PAKET ARANŽMANI, polasci na 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 noćenja
PROGRAM PUTOVANJA avio prevoznik Nouvelair

***U programu putovanja u nastavku su navedena orijentaciona vremena letova, molimo vas kontaktirajte agenciju za detaljnije informacije. Takođe agencija ne može da utiče na promenu vremena leta avio kompanije.


PROGRAM PUTOVANJA

– 1. dan BEOGRAD – MONASTIR. Sastanak putnika na internacionalnom aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, dva i po sata pre predviđenog poletanja aviona (proveriti u agecjiji prilikom rezervisanja predvidjenu satnicu letova u odlasku i povratku). Direktan čarter let za Monastir (oko 120 minuta). Po dolasku goste dočekuje predstavnik Organizatora putovanja. Asistencija predstavnika ino partnera i Organizatora putovanja putnicima sa pasošem R.Srbije oko preuzimanja markica za vizu pre pasoške kontrole na ulazu u Tunis. Preuzimanje prtljaga, upućivanje do vozila za transfer i naplata markica za vizu pre polaska transfera do odabranih hotela. Transfer do odabranog hotela. Slobodno vreme i mogućnost korišćenja hotelskih sadržaja od otvaranja do ulaska u sobe. Ulazak u sobe posle 14:00h.

– dani u hotelu – TUNIS – Boravak u hotelu na bazi uplaćenih usluga. Noćenje. Drugog ili trećeg dana boravka – informativni sastanak sa predstavnikom agencije. Tokom boravka – fakultativni izleti po želji koji će biti predstavljeni od strane agencijskog vodiča.

– poslednji dan MONASTIR – BEOGRAD. Sobe treba napustiti od 09 do 12 sati zavisno od hotela. Slobodno vreme do transfera na aerodrom, predviđeno u jutarnjim ili večernjim satima (proveriti u agecjiji prilikom rezervisanja predvidjenu satnicu letova u odlasku i povratku). Transfer na aerodom. Direktan let do Beograda. Kraj programa.


Vreme leta predviđeno programom putovanja je planirano vreme leta ugovoreno sa avio-prevoznikom. U slučaju pomeranja predviđenog vremena poletanja od strane avio-prevoznika, Organizator upovanja će o izmeni vremena poletanja blagovremeno obavestiti putnike SMS-om ili mejlom.

U slučaju promene predviđenog vremena poletanja od strane avio-prevoznika, kao i u slučaju zakašnjenja aviona (na jednom ili više letova tokom putovanja), organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne posledice izazvane zakašnjenjem, već se primenjuju važeći propisi iz oblasti avio-saobraćaja.
Na čarter letovima avio kompanije Nouvelair nema posluženja pića i hrane.


VREME TRAJANJA TRANSFERA U TUNISU (aerodrom Monastir “Habib Bourguiba” – hoteli u letovalištima)

Vreme trajanja transfera zavisiće od strukture i broja gostiju u svakom autobusu / kombiju, kao i nepredviđene situacije u lokalnom saobraćaju i gužve na putevima, i ne možemo ih unapred tačno precizirati. Ukoliko je u određenom letovalištu manji broj gostiju moguće je da u istom autobusu budu spojeni gosti iz 2 ili više letovališta (na primer: u istom autobusu / kombiju su gosti koji idu u Monastir i u Mahdiju, ili Monastir i u Sus-Port el Kantaui ili Sus-Port el Kantaui i Mahdiju). Navedena vremena trajanja transfera i kilometraže od aerodroma Monastir do letovališta su informativnog karaktera i date su u “idealnom” slučaju kod direktnog transfera aerodrom Monastir do jednog letovališta, gde nema usputnog svraćanja u druga letovališta ili hotela.

Aerodrom Monastir – Mahdija / cca 52 km do cca 57 km / cca 60 min. do cca 120 min.

Aerodrom Monastir – Skanes Monastir / cca 0,5 km do cca 7 km / cca 10 min. do cca 50 min.

Aerodrom Monastir – Monastir centar / cca 9 km do cca 11 km / cca 20 min. do cca 40 min.

Aerodrom Monastir – Sus / cca 16 km do cca 22 km / cca 45 min. do cca 120 min.

Aerodrom Monastir – Port el Kantaui / cca 24 km do cca 32 km / cca 45 min. do cca 100 min.

Aerodrom Monastir – Jasmin Hamamet / cca 97 km do 105 km  / cca 90 min. do cca 150 min.

Aerodrom Monastir – Hamamet / cca 113 km do 118 km / cca 120 min. do 180 min.

Putnici moraju imati svoje zaštitne maske koje će koristiti na aerodromu, u avionu, u autobusu i zdravstvenim ustanovama u slučaju potrebe. Nije moguće unapred rezervisati određeno sedište u avionu. Po putniku je dozvoljeno nošenje jednog prtljaga do 20 kg težine kao i jedan ručni prtljag do 5 kg koji odgovara standardu avio kompanije Nouvelair. Bebe do 1,99 god. imaju pravo na 10 kg prtljaga i nemaju zasebno mesto u avionu. Napominjemo da se svaki dodatni kilogram naplaćuje po tarifi avio prevoznika koja je podložna promeni).

Trudnicama do kraja šestog meseca trudnoće za nekomplikovanu trudnoću nije potrebno lekarsko uverenje za putovanje.

Organizator putovanja je dužan da obavesti putnike o tačnom vremenu leta, po dobijanju informacija od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja (u praksi 24h pred put). Obaveza je putnika je da dostavi tačan broj mobilnog telefona, kako bismo bili u mogućnosti da ga obavestimo pozivom ili putem SMS poruke o tačnom vremenu leta, odnosno sastanku putnika. Ukoliko iz bilo kog razloga niste dobili informaciju o tačnom vremenu, 24 sata pre poletanja aviona iz Beograda, obavezno kontaktirati Organizatora putovanja. O satnici povratnog transfera putnike obaveštava predstavnik Organizatora putovanja.


VAŽNE NAPOMENE PROGRAM TUNIS LETO 2024:

CENA ARNŽMANA OBUHVATA
Povratnu avio kartu na relaciji Beograd – Tunis (Monastir) – Beograd kompanijom Nouvelair, aerodromske takse u iznosu od 47,66 evra (taksa aerodroma Nikola Tesla 25.06 evra, aerodroma u Monastiru 22.6 evra), YQ taksa (doplata za gorivo). Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena najkasnije 20 dana pre početka putovanja. Jedinstvena cena putovanja obuhvata još: hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00 h ) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta. Jedinstvena cena putovanja obuhvata još: grupni transfer autobusom od aerodroma u Monastiru do izabranog hotela, u odlasku i povratku, troškove organizacije i pripreme aranžmana.


CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
– za državljane Republike Srbije troškovi pribavljanja vize 60 TND po osobi, plaćaju i bebe (20 evra), dobija se na aerodromu u Monastiru, uz obavezan hotelski vaučer. Prilikom uplate aranžmana obavezno je dostaviti i broj pasoša;
– boravišna taksa koja se naplaćuje na recepciji hotela 2 TND za hotele 3* i 3 TND za hotele 4* i 5* po osobi po danu (1TND tuniski dinar = 0,3 evra okvirno), deca do 12 godina ne plaćaju;
– obavezno međunarodno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.
-opciona doplata za privatni povratni transfer na relaciji aerodrom Monastir – hotel iznosi 140 evra po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer (dečije sedište nije obavezno).


DODATNA INFORMACIJA: za državljane Crne Gore i BIH nije potrebna viza. OSTALI PUTNICI SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TUNIS, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

PUTNICI KOJI IMAJU UPLAĆEN ARANŽMAN NA 6 NOĆENJA / 8 DANA, 9 NOĆENJA/11 DANA, 10 NOĆENJA/12 DANA I 13 NOĆENJA / 15 DANA SOBE NAPUŠTAJU POSLEDNJEG DANA DO 12:00H, LET JE SLEDEĆEG DANA POSLE PONOĆI U 01:00H (DATUMA NAVEDENOG U TABELI).


OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene deviznog kursa, cene goriva ili promene cene avio taksi promeni i cenu putovanja najkasnije 20 dana pre polaska. Takodje, u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika organizator putovanja može da otkaže putovanje ili ponudi putnicima mogućnost organizovanja individualnog putovanja za navedenu destinaciju, uz promenu cene putovanja, 20 dana pre polaska. Ukoliko je organizator sprečen da izvrši ugovor usled neizbežnih i vanrednih okolnosti, dužan je da bez nepotrebnog odlaganja odmah po saznanju obavesti putnika o raskidu ugovora, a pre otpočinjanja putovanja.
Minimalan broj prijavljenih putnika za realizaciju ovog aranžmana radjenog na bazi čarter letova avio kompanije Nouvelair (150 putnika) .

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Rezervacija se vrši na upit. Rok za potvrdu rezervacije aranžmana je najkasnije 2 radna dana od momenta prijave za putovanje i uplate akontacije. U slučaju da rezervacija ne bude potvrđena putnik će o tome biti obavešten i biće mu ponuđene alternative od strane Organizatora putovanja. Ukoliko ponuđene alternative putniku ne budu odgovarale Organizator putovanja ima pravo da raskine ugovor o putovanju sa putnikom. Putnike je upoznat sa ovom činjenicom i saglasio se sa istom prilikom potpisivanja ugovora o putovanju sa Organizatorom putovanja.

• Putno zdravstveno osiguranje je obavezno za Tunis. Organizator putovanja ne može biti odgovoran u slučaju da putnik nema osiguiranje i to bude razlog da ga granične vlasti ne puste u zemlju ili zadrže na granici.

• Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smeštajnog objekta uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da utiču na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz Programa su predviđeni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja-već samo označava kalendarski dan početka i završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanje hotela u ranim jutarnjim časovima i slično.

• Specijalni zahtevi (pogled na more, francuski ležaj, lokacija sobe i slično) agencija će proslediti specijalne zahteve putnika ali nije u mogućnosti da garantuje njihovo dobijanje. Navodi o sadržaju određenih usluga ili sadržaja koje pruža hotel, ne podrazumeva obavezno besplatno korišćenje istih. Moguća je doplata, na licu mesta, na recepciji hotela, za korišćenje pojedinih usluga (masaža, sauna, spa centar, fitnes, internet, sef, konzumacija pića i grickalica iz mini frižidera/mini bara, sportski tereni i slično). Detaljne informacije o doplati i ceni hotelskih usluga, kao i radnom vremenu barova, restorana i hotelskog sadržaja se dobija po dolasku u hotel, na recepciji hotela.

•U hotelima kategorije 3*, 4* ili 5* obaveza je pridržavanja hotelskih pravila i propisa koji, između ostalog, nalažu formalan način oblačenja za vreme obroka. Obavezan je “dress code” za vreme obroka u restoranima svih hotela (zabrana ulaska u kupaćim kostimima, šorcu, kratkim pantalonama, bez obuće). Organizator putovanja ne može biti odgovoran, ukoliko putnik prekrši zabranu pušenja u smeštajnim jedinicama i smeštajnom objektu.

• All inclusive ili Ultra All inclusive podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima. Usluge nisu identične kako u okviru iste destinacije i ste kategorije hotela, tako i u okviru drugih destinacija. Buka u objektima oko hotela, regulisana je lokalnim zakonima i propisima; nadležnost lokalnih inspekcijskih organa.

• Fakultativni izleti i posete nisu sastavni deo programa putovanja. Organizator putovanja nije odgovoran za kašnjenja, kvalitet organizacije i cenu fakultativnih izleta i poseta – čiji je organizator lokalna agencija na destinaciji. Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera. U slučaju primedbi i žalbi odmah se obratiti predstavniku Organizatora putovanja.

• Opisi plaža su generalni – ne podrazumevaju deo ulaska u vodu i morsko dno (može biti peščano, stenovito, šljunkovito i slično).

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni i utvrđuje se prilikom izdavanja avionske karte, najkasnije 20 dana pre početka putovanja.

• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:
– Avans od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
– gotovinski,
– čekovima građana do 6 mesečnih rata,
– ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
– preko računa,


Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana. U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A


PONUDA HOTELA: