fbpx
 

Kendwa Rocks Beach Hotel 3* Zanzibar Letovanje Putovanje

Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 1
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 1a
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 2
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 3
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 3a
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 3b
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 3c
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 3d
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 3e
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 3f
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 3g
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 3h
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 3i
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 4
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 4a
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 5
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 6
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 7
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 8
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 9
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 10
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 11
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 11a
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 12
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 13
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 14
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 15
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 16
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 17
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 17a
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 18
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 18a
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 19
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 20
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 21
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 22
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 23
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 24
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 25
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 26
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 27
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 28
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 29
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 30
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 31
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 32
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 33
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 34
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 35
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 36
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 37
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 38
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 39
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 40
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 41
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 42
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 43
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 44
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 45
previous arrow
next arrow
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 1
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 1a
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 2
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 3
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 3a
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 3b
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 3c
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 3d
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 3e
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 3f
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 3g
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 3h
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 3i
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 4
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 4a
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 5
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 6
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 7
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 8
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 9
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 10
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 11
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 11a
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 12
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 13
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 14
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 15
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 16
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 17
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 17a
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 18
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 18a
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 19
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 20
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 21
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 22
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 23
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 24
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 25
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 26
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 27
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 28
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 29
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 30
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 31
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 32
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 33
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 34
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 35
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 36
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 37
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 38
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 39
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 40
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 41
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 42
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 43
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 44
Kendwa Rock Beach Kendwa Zanzibar letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 45
previous arrow
next arrow
Shadow

Kendwa Rocks Beach Hotel 3* Zanzibar Letovanje Putovanje Sva putovanja na Zanzibar se rade individualno po zahtevu putnika. Za cenu paket aranžmana za termin po vašoj želji kontaktirajte agenciju!

CENOVNIK – (kliknite ovde za primer cenovnika i ponude za putovanje na Zanzibar .pdf formatu)!

Kendwa Rocks Beach Hotel 3* je ekonomičan i jedan od popularnijih hotela uređen u tradicionalnom stilu, na od najboljih lokacija na ostrvu Zanzibar, NALAZI SE NA SAMOJ PLAŽI KENDWA NA KOJU NE UTIČU PLIMA I OSEKA I JEDNA JE OD NAJLEPŠIH NA ZANZIBARU! 


Sadržaj hotela:

Hotel ima ukupno 20 soba, recepcija, lobi, Internet: VLAN/ViFi u javnim prostorima uz doplatu, moguće plaćanje karticama u hotelu,


Tip usluge u hotelu:

  • noćenje sa doručkom
  • polupansion
  • pun pansion

Tip smeštajne jedinice:

Standardne sobe, internet uz doplatu, tuš/kada/wc, balkon ili terasa, mreže za komarce, ventilator, telefon, TV


Lokacija na Mapi:


POGLEDAJTE DRUGE HOTELE NA DESTINACIJI ZANZIBAR: