fbpx
 

Riu Palace Zanzibar Kendwa 5* Letovanje Putovanje

Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 01
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 2
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 3
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 4
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 4a
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 5
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 6
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 7
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 8
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 9
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 10
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 11
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 12
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 13
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 14
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 15
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 16
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 17
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 18
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 19
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 20
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 21
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 22
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 23
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 24
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 24a
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 25
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 26
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 27
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 28
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 29
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 30
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 31
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 32
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 33
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 34
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 35
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 36
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 37
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 38
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 39
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 40
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 41
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 42
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 43
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 44
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 45
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 46
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 47
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 48
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 49
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 50
previous arrow
next arrow
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 01
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 2
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 3
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 4
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 4a
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 5
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 6
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 7
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 8
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 9
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 10
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 11
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 12
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 13
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 14
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 15
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 16
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 17
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 18
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 19
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 20
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 21
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 22
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 23
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 24
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 24a
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 25
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 26
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 27
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 28
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 29
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 30
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 31
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 32
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 33
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 34
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 35
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 36
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 37
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 38
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 39
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 40
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 41
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 42
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 43
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 44
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 45
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 46
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 47
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 48
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 49
Riu Palace Beach Hotel Zanzibar Kendwa letovanje putovanje Turisticka agencija Salvador Travel Putovanja Tanzanija Zanzibar Egzoticna putovanja 50
previous arrow
next arrow
Shadow

Riu Palace Zanzibar Kendwa 5* Letovanje Putovanje Sva putovanja na Zanzibar se rade individualno po zahtevu putnika. Za cenu paket aranžmana za termin po vašoj želji kontaktirajte agenciju!

CENOVNIK – (kliknite ovde za primer cenovnika i ponude za putovanje na Zanzibar .pdf formatu)!

Resort Riu Palace Zanzibar – All Inclusive nudi luksuzni smeštaj sa privatnom terasom koja gleda na Indijski okean. NALAZI SE NA PLAŽI BEZ UTICAJA PLIME I OSEKE, u jednom od najatraktivnijih delova Zanzibara, Kendwa a na početku plaže Nungwi.

Na raspolaganju su razne pogodnosti, poput bazena na otvorenom, privatne plaže, spa centra, sportova na vodi i ronilačkog centra.


Sadržaj hotela:

Hotel sadrži 236 smeštajne jedinice, moguće plaćanje karticama,  Wi-Fi bez doplate, Butik, prodavnica, 3 a la carte restorana, restoran na bazi švedskog stola, bar na plaži, bar na bazenu, 3 bazena

Spa – Wellness uz doplatu: Spa, Masaže, manikir, pedikir, tretmani

Sadržaj bez doplate: Fitnes soba/teretana, Kajak: u hotelu, oprema za Snorkeling, Jedrenje na dasci: u hotelu, Dnevna animacija, nekoliko puta nedeljno, Večernja zabava, nekoliko puta nedeljno

Sadržaj uz doplatu: Surfing, Parasailing, Tenis, Iznajmljivanje bicikla (moguće je uizajmiti biciklove van hotela), Ronjenje, Škola ronjenja: PADI, u hotelu


Tip usluge u hotelu:

All inclusive:

  • Doručak (švedski sto),
  • Ručak (bife),
  • Večera (švedski sto),
  • Večera u la carte (u svim restoranima uz rezervaciju unapred),
  • besplatna pića 24h

Tip smeštajnih jedinica:

Sve sobe sadrže: Ogrtač, stropni ventilator, fen za kosu, mreža protiv komaraca, satelitska televizija, prostor za sjedenje, telefon, Balkon ili terasa, Sef (uključen), Minibar, Dopunjavanje mini bara (uz all inclusive), Klima (uključena)

Junior Suite Garden/Courtyard:

Junior Suite: Veličina sobe (cca.): 45 m2

Suite: Veličina sobe (cca.): 51 m2

Jacuzzi Suite: Veličina sobe (cca.): 90 m2, odvojena spavaća i dnevna soba vratima, sa opremljenom terasom sa đakuzijem

Beach Villa: Veličina sobe (cca.): 90 m2, odvojena spavaća i dnevna soba vratima, dva kupatila, sa opremljenom terasom sa đakuzijem i ležaljkama


Lokacija na Mapi:


POGLEDAJTE DRUGE HOTELE NA DESTINACIJI ZANZIBAR: