fbpx
 
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 0
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 0a
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 1
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 1a
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 2
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 3
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 4
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 5
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 6
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 7
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 8
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 9
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 10
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 11
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 12
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 13
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 14
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 15
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 16
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 17
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 18
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 19
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 20
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 21
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 22
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 23
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 24
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 25
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 26
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 27
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 28
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 29
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 30
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 31
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 32
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 33
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 34
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 35
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 36
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 37
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 38
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 39
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 40
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 41
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 42
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 43
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 44
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 45
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 46
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 47
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 48
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 49
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 50
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 51
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 52
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 53
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 54
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 55
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 0
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 0a
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 1
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 1a
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 2
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 3
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 4
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 5
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 6
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 7
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 8
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 9
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 10
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 11
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 12
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 13
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 14
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 15
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 16
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 17
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 18
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 19
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 20
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 21
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 22
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 23
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 24
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 25
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 26
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 27
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 28
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 29
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 30
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 31
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 32
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 33
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 34
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 35
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 36
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 37
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 38
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 39
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 40
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 41
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 42
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 43
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 44
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 45
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 46
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 47
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 48
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 49
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 50
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 51
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 52
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 53
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 54
VILA AQUA SUITES 2 NEI PORI LETOVANJE TURISTICKA AGENCIJA SALVADOR TRAVEL 55
previous arrow
next arrow
Lokacija: Nalazi se u novom delu Nei Porija, na samo oko 50 m od plaže.
Potpuno nov objekat sagradjen 2022.godine (levi deo vile), jedan od najnovijih u letovalištu Nei Pori. Objekat je moderan i najsavremenije arhitekture, a o tome najbolje govori sam izgled ovog objekta, kako spoljni, tako i unutrašnji. Vila se ne nalazi baš na prvoj liniji do mora, ali pošto je ispred samog objekta neizgrađeni deo, odnosno zelena površina, može se smatrati na neki način prvom linijom. Ovakav položaj omogućuje gostima potpun užitak, jer je većina smeštajnih jedinica sa pogledom na more. Plaža, koja je dobitnik “ Plave Zastavice”, je nadomak vile i potpuno je opremljena svim neophodnim sadržajima (ležaljke sa suncobranima, koje gosti mogu da koriste uz konzumiranje pića, zatim beach bar i fast food restoran, koji radi tokom celog dana, tereni za odbojku i fudbal na plaži, Wi FI…).
Svi studiji su veoma komforni, opremljeni najkvalitetnijim, modernim nameštajem. Svaki poseduje mini kuhinju, kompletno opremljenu, kupatilo sa tuš kabinom, LED TV SMART 32”, telefon, sef, klima uređaj, fen za kosu,Wi Fi, terasu sa pogledom na more (većina smeštajnih jedinica).
Imajući u vidu da vlasnici ovog objekta poseduju još dva hotela visoke kategorije, te da su sa dugogodišnjim iskustvom u hotelijerstvu, smatramo da je to svakako dovoljno dobra preporuka i garancija da je Aqua Suites vaš pravi izbor…
Ulazak u vilu je do 16:00h prvog dana boravka, izlazak iz vile je do 09:00h podlednjeg dana boravka.
NAPOMENA: U smeštajnim jedinicama je dozvoljena priprema hrane, osim ribe.
Tip smeštaja:
1/2 studio – u jednoj prostoriji čajna kuhinja i bračni ležaj.
1/3 studio – u jednoj prostoriji čajna kuhinja, bračni ležaj i običan ležaj.
1/4 family apartman – u jednoj prostoriji čajna kuhinja i bračni ležaj, a u drugoj prostoriji dva obična ležaja.
1/4 family apartman 2T – u jednoj prostoriji čajna kuhinja i bračni ležaj, a u drugoj prostoriji bračni ležaj.
U pojedinim slučajevima moguća su odstupanja mera ležaja od našeg standarda.
Grčki standard za normalni ležaj je 185cm-200cm sa 75-90cm, a bračni ležaj (dve osobe) 185–200cm sa 120–155cm.
Korišćenje WI-FI interneta, peškira i klima uređaja – BESPLATNO.


LETO 2024.


CENE U TABELI SU ISKAZANE U EUR PO STUDIJU/APARTMANU BEZ PREVOZA:


POVRATNA BUS KARTA:

NOVI SAD – 95 EUR PO OSOBI (deca do 10god. – 85 EUR)

BEOGRAD 75 EUR PO OSOBI (deca do 10god. – 65 EUR)

Od:

Do:

04.06.
14.06.

14.06.
24.06.

24.06.
04.07.

04.07.
14.07.

14.07.
24.07.

24.07.
03.08.

03.08.
13.08.

13.08.
23.08.

23.08.
02.09.

02.09.
12.09.

12.09.
22.09.

22.09.
02.10.

1/2 Std BPM

415

515

615

715

805

825

825

825

705

605

505

305

1/2 Std PM

455

565

665

765

855

875

875

875

755

655

555

335

1/3 Std pr. BPM

475

585

685

785

875

895

895

895

775

675

575

355

1/3 Std BPM

495

605

705

805

895

915

915

915

795

695

595

375

1/3 Std PM

525

635

735

835

925

945

945

945

845

725

625

405

1/4​​ fam​​ app PM

665

775

955

1185

1295

1345

1345

1345

1145

945

745

535

1/4​​ fam​​ app​​ PM 2T 

695

785

995

1235

1345

1395

1395

1395

1195

985

785

565

 


*Polazak autobusa je dan ranije u odnosu na tabelu

**Legenda: 1/2, 1/3 std BPM (studio bočni pogled more );1/2,1/3 std PM (studio pogled more); 1/3 studio priz. BPM ( studio u prizemlju bočni pogled more); 1/4 family app PM (apartman pogled more); 1/4 family app 2T PM (apartman sa dve terase pogled more);


NAČIN PLAĆANJA:

Uplata je isključivo u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Ukupan iznos aranžmana u celosti prilikom sklapanja ugovora ili

Akontacija u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana prilikom sklapanja ugovora, ostatak se plaća dinamikom i iznosima po želji korisnika, ali tako da je celokupna uplata izvršena najkasnije 15 dana pre početka korišćenja aranžmana ili

Uplatom na tekući račun Agencije.


CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

Smeštaj u odabranoj vili na bazi najma studija/apartmana za odabrani broj noćenja,
Usluge predstavnika organizatora putovanja ili ino-partnera na destinaciji,
Troškove organizacije i realizacije aranžmana.


CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

Međunarodno zdravstveno putno osiguranje. Informacije o iznosu osiguranja dobijaju se u agenciji. Iznos zavisi od dužine boravaka i vrste osiguranja (individualno ili porodično),
Održavanje higijene u apartmanima za vreme boravka, kao i sredstva za higijenu,
Usluge za koje je predviđena doplata na licu mesta (npr.korišćenje klime uređaja u cenovniku je navedeno kod svake vile da li je korišćenje klima uređaja besplatno ili je uz doplatu…),
Fakultativne izlete,
Individualne troškove.

Boravišnu taksu u Grčkoj, koja se naplaćuje od 01.01.2018. dnevno po sobi: privatan smeštaj – 0.5€, hoteli 1*i 2* – 0.5€, hoteli 3* – 1,5 €, hoteli 4* – 3€, hoteli 5* – 4€. Plaćanje boravišne takse se vrši na recepciji hotela ili apartmana


PROGRAM PUTOVANJA: 

1dan –Sastanak putnika minimum 30 minuta pre polaska. Polazak autobusa ( tačno vreme i mesto polaska bice definisano 24 časa pre datuma polaska, kada se obavestavaju putnici ). Noćna vožnja sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih i carinskih formalnosti.

2dan –Dolazak na destinaciju u prepodnevnim časovima.  Ulazak u smeštajne jedinice posle 15:00h po lokalnom vremenu.

2 – 11. Dan – Boravak u izabranim studijima na destinaciji.

11dan –Napuštanje smeštaja najkasnije do 09:00 časova. Slobodno vreme. Polazak za Srbiju u poslepodnevnim časovima po lokalnom vremenu (za tačno vreme povratka informisati se kod predstavnika agencija dan pre povratka ).  Vožnja kroz Grčku i Makedoniju prema Srbiji.

12dan –Dolazak u Srbiju u ranim jutarnjim časovima.


POPUSTI I DOPLATE:

-Uslovi za decu u studiju / apartmanu • dva deteta do 10 godina starosti mogu koristiti jedan ležaj. Dete 0-3 godine može u studiju / apartmanu da boravi bez sopstvenog ležaja.
-Korišćenje WI-FI interneta – BESPLATNO. Doplata za korišćenje klima uređaja je 5€ po danu.
-Dvoje dece 3-10 godina u zajedničkom ležaju imaju popust 40% po detetu na cenu paket aranžmana i imaju sedište u autobusu.
-Dete 0-10 godina u sopstvenom ležaju ostvaruje popust od 20€ na cenu paket aranžmana i ima sedište u autobusu.
-Kada jedna osoba koristi paket aranžman (sa *), doplata za 1/1 je 70% od cene sa * za 1/2.
-Kod prodaje duple smene – prva smena gde je cena sa zvezdicom (*) i narednog termina, putnik plaća paket po osobi plus najam apartmana u sledećoj smeni. Isto važi i za poslednju smenu sa zvezdicom (*).


Organizator putovanja poseduje licencu OTP 162/2021, kategorija A. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja uskladjeni sa Yuta standardom i Zakonom o turizmu.


LOKACIJA NA MAPI: