fbpx
 

Segedin Božićni Vašar – Jednodnevni izlet

Božićni praznici  u Mađarskoj su idealna prilika da probate na nekom od štandova langoš (mađarske mekike), kurtoš (valjak od testa, sa ukusom marcipana, oraha, kokosa…), gulaš ili čuvenu Pick salamu iz Segedina. Prodajni asortiman šoping centra Arkad i hiper marketa Tesco nudi praznične programe, gde možete pazariti nešto interesantno i povoljno za predstojeće praznike i slave koji dolaze.

Program putovanja
1. dan…polazak iz Novog Sada u 07.00 časova (tačno mesto i vreme polaska biće poznato 2 dana pred putovanje). Vožnja preko graničnog prelaza Horgoš ili Kelebija. Dolazak u Segedin u prepodnevnim časovima (u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima i obavljanja carinskih formalnosti). Razgledanje i upoznavanje sa gradom u pratnji vodiča: Sečenji Trg, Zavetna crkva, Srpska Pravoslavna crkva…. Slobodno vreme za individualne aktivnosti u centru. Individualni obilazak jednog od trznih centara ARKAD, Tesko …. Polazak oko 20 h. Dolazak u Novi Sad u kasnim večernjim časovima.

ARANŽMAN OBUHVATA :
– prevoz autobusom turističke klase (klima, audio i video oprema) na navedenoj relaciji.
-licenciranog turisitčkog vodiča/ pratioca grupe

-organizacione troškove

 

NAPOMENA:

-Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (dužne trajanja zajedničkog obilaska, poštovanja zakonske satnice autobusa u pokretu, itd)

-Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost

-Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužve na granici, gužve u saobraćaju, zatvaranju nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu i dr)

-Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, viznim i Opštim usovima putovanja organizatora

-Putnik za valjanost dokumentacije sam odgovara.

Molim Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja organizatora

Aražman je rađen na bazi minimum 40 prijavljenih putnika sa polaskom iz Novog Sada

Organizator poseduje licencu OTP 12/2016 od 04.02.2016.god., 

Segedin Božićni Vašar