fbpx
 

Impressive Resort & Spa 5* Punta Cana Dominikanska Republika

Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 1
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 2
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 3
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 4
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 5
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 6
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 7
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 8
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 9
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 10
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 11
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 12
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 13
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 14
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 15
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 16
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 17
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 18
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 19
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 20
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 21
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 22
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 23
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 24
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 25
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 26
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 27
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 27a
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 27aa
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 28
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 29
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 30
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 31
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 32
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 33
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 34
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 35
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 36
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 37
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 38
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 39
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 40
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 41
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 42
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 43
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 44
previous arrow
next arrow
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 1
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 2
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 3
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 4
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 5
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 6
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 7
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 8
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 9
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 10
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 11
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 12
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 13
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 14
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 15
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 16
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 17
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 18
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 19
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 20
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 21
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 22
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 23
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 24
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 25
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 26
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 27
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 27a
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 27aa
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 28
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 29
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 30
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 31
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 32
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 33
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 34
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 35
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 36
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 37
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 38
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 39
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 40
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 41
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 42
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 43
Impressive Resort & Spa Hotel 5 Dominikanska republika Punta Cana Putovanje Letovanje Salvador Travel Turisticka agencija Novi Sad 44
previous arrow
next arrow
Shadow

Impressive Resort & Spa 5* Punta Cana Dominikanska Republika Sva putovanja na Zanzibar se rade individualno po zahtevu putnika. Za cenu paket aranžmana za termin po vašoj želji kontaktirajte agenciju!

CENOVNIK – (kliknite ovde za primer cenovnika i ponude za putovanje u dominikansku Republiku .pdf formatu)!

Resort Impressive Resort & Spa 5* smešten je na plaži i udaljen je oko 20 km od aerodroma Punta Cana, oko 110 km od aerodroma La Romana i oko 190 km od aerodroma Santo Domingo – Las Americas.


Sadržaj hotela:

Resort nudi: 80 junior apartmana, 13 apartmana i 639 dvokrevetnih soba koje pružaju mogućnost udobnog boravka. Resort nudi lobi i recepciju. Kao usluge dostupni su sef i menjačnica. Gosti mogu pristupiti Internetu na javnim mestima putem ViFi-a (uz doplatu). Pored prodavnice suvenira, postoje i druge prodavnice. Prelepa tropska bašta i igralište deo su kompleksa. Odmaralište takođe ima igraonicu za decu. Ako dolazite vlastitim vozilom ili iznajmite automobil, možete ga parkirati na parkingu hotela. Dostupne usluge uključuju čuvanje dece (uz doplatu), doktora (uz doplatu), poslugu u sobi – room service (uz doplatu), uslugu pranja veša i frizera (uz doplatu). U hotelu postoji mogućnost plaćanja karticama.

Lobi, recepcija, plaža, Dečiji bazen, Vhirlpool: u vellness području, Diskoteka/Klub, Internet: VLAN/ViFi, u javnim prostorima, Parking: parking (ovisno o raspoloživosti besplatno), sef (uz doplatu), Sala za konferencije: Konferencijske sobe: 1

3 spoljna bazena. Tu je i dečji bazen. Ležaljke pod suncobranima pozivaju vas da se opustite na sunčanoj terasi pored bazena. Tu je i snack bar kraj bazena. Sportska raznolikost nudi mnoštvo različitih sportskih aktivnosti koje se nude u hotelu. Tenis, boćanje, odbojka na pesku, odbojka, košarka, streljaštvo, ribolov i jahanje. Golf organizuju lokalni partneri. Dostupni su razni sportovi, uključujući vodene sportove kao što su jedrenje na dasci, vožnja kanuom, jedrenje, katamaran, kajak, ronjenje s maskom i vodeni fitnes, a uz naplatu i vožnja bananom i ronjenje. Gosti mogu birati između širokog spektra zatvorenih sportova u smeštaju sa fitnes studijem, stonim tenisom, bilijarom, pikadom i aerobikom. Kompleks nudi razne tretmane u velnes centru, uključujući spa, kozmetički salon i talaso tretmane, kao i, uz doplatu, saunu, parno kupatilo i masažne tretmane. Ostale zabavne aktivnosti uključuju animacijski program, živu muziku, diskoteku, mini klub i kazino.


Tip usluge u hotelu:

  • Pun pansion (doručak, ručak i večera)
  • All inclusive (doručak, ručak, večera, alkoholna i bezalkoholna pića)

Tip smeštajne jedinice:

Standarde sobe sa pogledom na tropsku baštu, bazen ili pogled na more.

Sve sobe su opremljene kuhinjom i kupatilom, klimom ili ventilatorom. Balkon je standardni u većini soba. Pogled na more takođe osigurava lep ambijent u mnogim smeštajima. Sobe imaju bračni krevet, dva singla ili francuski krevet. Na raspolaganju su i sef i mini bar. Takođe su obezbeđeni mini frižider i aparat za čaj / kafu. Za dodatnu pogodnost putnika dostupan je i set za peglanje. Mali dodaci čine odličan boravak, uključujući telefon, TV i ViFi (besplatno). Papuče su obezbeđene. Kupatila su opremljena tušem, kadom ili hidromasažnom kadom. Fen, ogledalo za šminkanje i ogrtači mogu se koristiti za svakodnevnu upotrebu.


Lokacija na Mapi:


POGLEDAJTE DRUGE HOTELE NA DESTINACIJI PUNTA CANA, DOMINIKANSKA REPUBLIKA: