fbpx
 

Krstarenje Nova Godina 2020 Mediteran

Brod: COSTA ESMERALDA

ALL INCLUSIVE KRSTARENJE

DOČEK NOVE GODINE 2020 NA MEDITERANU

Savona – Marsej – Barselona – Palma – Rim – La Specija


8 dana – 7 noćenja All Inclusive na NAJNOVIJEM LUKSUZNOM KRUZERU COSTA SMERALDA

Polazak iz Savone 28.12.2019 povratak u Savonu 04.01.2020

*Parking na Cruise Terminalu iznosi 90 EUR za 7 noćenja (rezervacija u agenciji, plaćanje na licu mesta)


BARSELONA


Program putovanja:


ALL INCLUSIVE KRSTARENJE

DOČEK NOVE GODINE 2020 NA MEDITERANU

Savona – Marsej – Barselona – Palma – Rim – La Specija


CENOVNIK ZA SOPSTVENI PREVOZ / PO OSOBI / SPECIJALNA PONUDA:


Unutrašnja dvokrevetna kabina kat. Classic/ po osobi         Eur 1379 / 1079
Unutrašnja dvokrevetna kabina kat. Premium/po osobi      Eur 1459 / 1159

Prozorska dvokrevetna kabina kat. Classic/ po osobi          Eur  1549 / 1199
Prozorska dvokrevetna kabina kat. Premium/ po osobi      Eur  1609 / 1259

Balkonska dvokrevetna kabina kat. Classic /po osobi        Eur 1699 / 1299
Balkonska dvokrevetna kabina kat. Premium/ po osobi   Eur 1749 / 1339

1/3 i 1/4 kabine nisu raspoložive.


CENA UKLJUČUJE:
• krstarenje brodom prema programu sa uključenim lučkim taksama
• smeštaj u odabranoj kabini tokom krstarenja na brodu (kupatilo/WC, klima uređaj, sef, fen, TV)
• proširen pun pansion na brodu (večera, ponoćna zakuska, doručak, ručak, užina, NAVEDENI PAKET PIĆA)
• svečanu večeru uz kapetanovu zdravicu
• celodnevnu animaciju
• zabavni večernji program u salonima i barovima sa muzikom uživo
• korišćenje brodskih prostora i opreme (koriščenje biblioteke, fitness centra, bazena, đakuzija, ležaljki na palubama, peškira,…)
• predstave u pozorištu
• ulaznice za kockarnicu, noćni klub,…
• sportske aktivnosti  (aerobic, stretching, body dancing i slične aktivnosti uz asistenciju instruktora u sali,…)
• dnevne aktivnosti (igre, lov na izgubljeno blago, kvizovi, turniri, karaoke, tečajevi plesa, tematske zabave i sl.)

  • Paket pića PRANZO&CENA” uključen za Comfort Classic kabine (pića samo tokom obroka u restoranu)
  • Paket pićaBRINDIAMO” uključen za Comfort Premium kabine (pića u svim barovima i restoranima non stop)

CENA NE UKLJUČUJE:

  1. -Obavezne napojnice (hotel service charges) odrasli 10 EUR po noći, deca 4-14god. plaćanju 5 EUR po noći
  2. -Izlete na kopnu
  3. -Tretmane u wellness centru I kozmeticke tretmane, licne treninge sa fitness trenerom, spa
  4. -Usluge medicinskog osoblja

***Kompanija zadržava pravo promene cene bez prethodne najave.

PALMA DE MALLORCA

OPIS BRODA:
Brodska kompanija: Costa Croisere
Brod: Smeralda;
Godina izgradnje: 2019.god;
Dužina: 337 m;
Broj putnika: 6.522;
Broj paluba: 16 putničkih;
Sadržaji broda: 7 restorana, 15 barova, 4D bioskop, , wellness, fitnes sala, sauna, tursko kupatilo, jakuzzi kade, zatvoren bazen sa
staklenim pokretnim krovom, kompleks glavnog bazena, višenamenski sportski teren i staza za trčanje na otvorenom. Teatar, Casino,
disko klub, deo za internet…
Izvor: https://www.costacruises.com/fleet/smeralda/v1.html

NAPOMENE:
 Sve odredbe i pravila tokom krstarenja definisana su pravilnikom brodara Costa Croisere (Posebni uslovi o putovanju);
 Brodar zadržava pravo promene programa krstarenja i ostale promene usled nepredviđenih okolnosti po međunarodnim propisima i
uzansama o plovidbi i prevozu putnika morima;
 Na moguće doplate za gorivo, primeniće se opšti uslovi Brodara Costa Croisere;
 Ako gosti u vreme ručka ili večere koriste neki od izleta, ili slobodno vreme provedu van broda, Brodar neće poslužiti propušteni obrok;
 Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika Agencije ne
predstavlja izmenu ugovorenog programa;
 Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu u zavisnosti od
objektivnih okolnosti);
 Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima
putnog zdravstvenog osiguranja i Opštim uslovima putovanja Organizatora putovanja i posebnim uslovima plovidbe brodara Costa
Croisere ;
 Deci do 7 meseci starosti nije dozvoljen boravak na brodu;
 Putnicima koj koriste sopstveni prevoz, nismo u mogućnosti da pružimo razgledanje gradova kod autobuskog dela prema programa;
 Svi putnici pre polaska na put moraju se upoznati sa propisanim pravilima ponašanja zemlje u koju putuju;
 Za sve fakultativne izlete potreban je minimalan broj od 35 učesnika da bi se isti realizovali;
 U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska;
 Napomene vezane za raspored sedenja u autobusu: Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu
dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće. Agencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom
decom, trudnice, kao i vreme uplate;
 Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane
zaposlenih Agencije kao i zaposlenih ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju;
 Program je rađen na bazi minimum 40 putnika;
 Organizator putovanja nije ovlašćen da proceni ispravnost putnih i drugih isprava. niti da obavesti putnike da li je za putovanje
potrebna neka viza.
 Program br. 1 od 11.09.2019.

GALERIJA:

NAPOMENE:
 Sve odredbe i pravila tokom krstarenja definisana su pravilnikom brodara Costa Croisere (Posebni uslovi o putovanju);
 Brodar zadržava pravo promene programa krstarenja i ostale promene usled nepredviđenih okolnosti po međunarodnim propisima i uzansama o plovidbi i prevozu putnika morima;
 Na moguće doplate za gorivo, primeniće se opšti uslovi Brodara Costa Croisere;
 Ako gosti u vreme ručka ili večere koriste neki od izleta, ili slobodno vreme provedu van broda, Brodar neće poslužiti propušteni obrok;
 Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika Agencije ne
predstavlja izmenu ugovorenog programa;
 Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu u zavisnosti od
objektivnih okolnosti);
 Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i Opštim uslovima putovanja Organizatora putovanja i posebnim uslovima plovidbe brodara Costa Croisere ;
 Deci do 7 meseci starosti nije dozvoljen boravak na brodu;
 Putnicima koj koriste sopstveni prevoz, nismo u mogućnosti da pružimo razgledanje gradova kod autobuskog dela prema programa;
 Svi putnici pre polaska na put moraju se upoznati sa propisanim pravilima ponašanja zemlje u koju putuju;
 Za sve fakultativne izlete potreban je minimalan broj od 35 učesnika da bi se isti realizovali;
 U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska;
 Napomene vezane za raspored sedenja u autobusu: Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće. Agencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice, kao i vreme uplate;
 Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane zaposlenih Agencije kao i zaposlenih ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju;
 Program je rađen na bazi minimum 40 putnika;
 Organizator putovanja nije ovlašćen da proceni ispravnost putnih i drugih isprava. niti da obavesti putnike da li je za putovanje
potrebna neka viza.
 Program br. 1 od 11.09.2019.

U slučaju promena na monetarnom tržištu i na tržištu roba i usluga, Organizator putovanja zadržava pravo na korekciju cena. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora, Licenca OTP 343/2010 kao i posebni uslovi krstarenja brodara Costa  Cruises.

Garancija putovanja u visini 300.000.- Eura za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0011/2017 od 04.01.2017.  aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687,  prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs Organizator poseduje polisu za osiguranje garancije putovanja broj 300061001 ADO DDOR Novi Sad (25.01.2019-01.10.2019 god)

CENOVNIK OD 01.11.2019