Krstarenje Grčkim Ostrvima 2020

Hit putovanje – BEST BUY – Leto 2020

Krstarenje – Egejska Idila – Više polazaka 8 dana / 7 noći

Cena: od 704€ / ALL INCLUSIVE (LUČKE TAKSE I IZLETI U CENI)

U cenu uključeni izleti na Rodosu, Kušadasiju i Kritu!!!


Atina – Kšadasi/Efes – Rodos/Lindos – Krit/Heraklion/Knosos – Santorini – Milos – Mikonos – Atina/Pirej

Individualno krstarenje, na sopstvenom ili avio prevozu do/od luke u Atini, krstarenje koje spaja obilaske i najprestižnija Grčka ostrva kao i udobnost kruzera na bazi All Inclusive 


Brod: Celestyal CRYSTAL


Mapa Krstarenja:


Santorini* – sidrenje broda, iskrcavanje putnika tenderom (čamcima), u zavisnosti od meteo situacije


Krstarenje Grčkim Ostrvima 2020 Cenovnik za krstarenje sa svim uključenim taksama, bez prevoza do/od luke:

BONUS: UKLJUČENE usluge u cenu krstarenja:
– „all inclusive” paket pića (210€); (UKLJUČENO U CENU)
– Izleti: RODOS/Lindos (74€); (UKLJUČENO U CENU)
KUŠADASI /Efes (74€); (UKLJUČENO U CENU)
HERAKLION/Krit – Knosos (74€); (UKLJUČENO U CENU)
– napojnice za osmodnevno krstarenje (70€); (UKLJUČENO U CENU)
– transfer u Mikonosu luka – centar grada – luka (5€) (UKLJUČENO U CENU)

– Lučke takse u ceni aranžmana (289€) (UKLJUČENO U CENU)

*Ukrcavanje u Prijeu/Atina na dan isplovljavanja naznačen u tabeli do 18.00h, POSLE OVOG VREMENA TERMINAL SE ZATVARA!

*Za dodatne datume molimo Vas kontaktirajte agenciju!


 • CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

·         Krstarenje brodom prema program

·         Smeštaj u odabranoj kabini tokom krstarenja na brodu (kupatilo/WC, klima uređaj, sef, fen, TV
proširen pun pansion na brodu ( doručak, ručak, užina, večera)

·         Lučke takes za cetvorodnevno krstarenje u iznosu od 289 eur po osobi

·         Napojnice (hotel service charges) u iznosu od 70 eur po osobi za celo krstarenje

·         All inclusive paket pica po pravilima brodske kompanije

·         Izlet u drevni Efes iz Kušadasija (vrednost izleta 74 eur)

·         Izlet u Knosos iz Herakliona (vrednost izleta 74 eur)

·         Izlet u Lindos iz Rodosa (vrednost izleta 74 eur)

·         Transfer od nove luke u mkikonosu do centra grada (vrednost transfera 5 eur)

·         Svečanu večeru uz kapetanovu zdravicu

·         Celodnevnu animaciju

·         Zabavni večernji program u salonima i barovima sa muzikom uživo

·         Korišćenje brodskih prostora i opreme (koriščenje biblioteke, fitness centra, bazena, ležaljki na palubama, saune, peškira,…)

·         Predstave u pozorištu

·         Ulaznice za kockarnicu, noćni klub,…

·         Sportske aktivnosti  (aerobic, stretching, bodydancing i slične aktivnosti)

·         Dnevne aktivnosti (igre, lov na izgubljeno blago, kvizovi, turniri, karaoke, tečajevi plesa, tematske zabave i sl.)

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • zlete u organozaciji brodara koji nisu navedeni kao gratis
 • Tretmane u wellness centru I kozmetičke tretmane, lične treninge sa fitness trenerom, internet (uz doplatu na celom brodu)
 • Usluge medicinskog osoblja
 • Prevoz do I od luke
 • Obavezno putno I zdravstveno osiguranje

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

 • Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS

GOTOVINSKI:

 • Prilikom prijave putovanja vrši se uplata u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, ostatak najkasnije do 20 dana pre putovanja.

NA RATE:

 • Uplata avansa od 40% aranžmana, a ostatak na 6 mesečnih rata čekovima;

NAPOMENE:

 • Sve odredbe i pravila tokom krstarenja definisana su pravilnikom brodara Celestyal cruises (Posebni uslovi o putovanju);
 • Brodar zadržava pravo promene programa krstarenja i ostale promene usled nepredviđenih okolnosti po međunarodnim propisima i uzansama o plovidbi i prevozu putnika morima:
 • Ako gosti u vreme ručka koriste neki od izleta, ili slobodno vreme provedu van broda, brodar neće poslužiti ručak;
 • Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika  Agencije ne predstavlja izmenu ugovorenog programa;
 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu uzavisnosti od objektivnih okolnosti);
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovimaplaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i Opštim uslovima putovanja Organizatora putovanja i posebnimuslovima  plovidbe brodara Celestyal Cruises;
 • Svi putnici pre polaska na put moraju se upoznati sa propisanim pravilima ponašanja zemlje u koju putuju;
 • Za sve fakultativne izlete potreban je minimalan broj učesnika da bi se isti realizovali;
 • U slučaju promene na monetarnom tržištu, kao i promene u cenama prevoznika i osiguravajućih društava, Organizator putovanja zadržava pravo  korigovanja cene aranžmana;
 • Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja,   dobijenih od strane zaposlenih agencije kao i zaposlenih ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju;
 • Organizator putovanja nije ovlašćen da proceni ispravnost putnih i drugih isprava putnika;
 • Program Br.1 od 12.04.2019.

Organizator putovanja poseduje licencu OTP 343/2010 izdatu 19.02.2010.godine izdatu od strane Min. Turizma Republike Srbije.  Garancija putovanja u visini 300.000.- Eura za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0011/2019 od 25.01.2019. aktivira  se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili namail:garancijaputovanja@yuta.rs

Organizator poseduje polisu za osiguranje garancije putovanja broj 300061001 ADO DDOR Novi Sad (25.01.2019-01.10.2019.god.)


Brodska kompanija:                         CELESTYAL Company Cruises;

Brod:                                                          CRYSTAL;

Godina izgradnje:      1980.god;

Godina renoviranja: 2005.god;

Dužina:                                               158.90 m;

Broj putnika:                                  1.409;

Broj paluba:                                          9 putničkih;

Sadržaji broda:   restoran za ručavanje, 3 bara, jakuzzi kada, bazen, teretana, teatar, casino, deo za decu, Free shop,  deo za internet…

Izvor: https://www.celestyalcruises.com/en/cruise-ship-celestyal-crystal


Krstarenje Grčkim Ostrvima


POGLEDAJTE PONUDE ZA OSTALA KRSTARENJA!

Call Now ButtonPozovite nas