fbpx
 

TARAGONA AVIONOM

TARAGONA AVIONOM 4 NOĆENJA

LJEIDA – REUS – BARSELONA – PARK PORTAVENTURA
5 dana (4 nodenja sa doručkom u hotelu kategorije 3*) – avionom

Taragona je grad koji se nalazi na mediteranskoj obali u španskoj autonomnoj pokrajini Katalonija, i glavni je grad okruga Taragona. Prema nekim izvorima, grad su osnovali Feničani koji su ga nazvali Tarhon što na feničanskom jeziku znači utvrda. Ime je dobio zbog svog strateškog položaja na brdu visokom 200 metara, na reci Frankoli, u zalivu između Pirineja i reke Ebro. Grad ima veoma dugu kulturnu tradiciju i takođe je jedna od omiljenih turističkih destinacija u Španiji zahvaljujući koliko svojim plažama, toliko i kulturnoj zaostavštini. UNESKO je arheološko nalazište rimskog grada Tarako proglasio svetskom baštinom 2000. godine.

CENOVNIK ZA NAREDNA PUTOVANJA U PRIPREMI: 

prevoz avionom na relaciji Beograd–Barselona–Beograd (prevoznik Vueling), smeštaj u hotelu kategorije tri zvezdice na bazi 4 noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama, transferi na relacijama aerodrom–hotel–aerodrom; poludnevno razgledanje Barselone i Taragone, troškovi vodiča i organizovanja putovanja.

aerodromske takse (oko 82,57 evra na dan objavljivanja programa, čiji je iznos podložan promeni i koje se plaćaju u dinarima u poslovnicama organizatora putovanja ili poslovnicama ovlašćenih subagenata), fakultativni izleti, turistička taksa u iznosu od 0,5 evra po noći po osobi za boravak u hotelu kategorije tri zvezdice (plaća se isključivo na recepciji),  međunarodno putno zdravstveno osiguranje.


1. dan (utorak, 23. oktobar 2018) BEOGRAD – BARSELONA – TARAGONA Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla”  u 19.40 sati. Let za Barselonu u 21.40 sati (let VY 1287). Dolazak u Barselonu u 00.10 sati (24. oktobra). Transfer do hotela, smeštaj. Noćenje.
2. dan (sreda, 24. oktobar 2018) TARAGONA – LJEIDA – REUS – TARAGONA Doručak. Celodnevni fakultativni izlet “Ljeida i Reus”. Polazak za Ljeidu, grad koji se nalazi na zapadu španske autonomne zajednice Katalonija. Glavni je grad pokrajine Ljeida i smešten je 160 km južno od Pirineja, blizu granice sa Andorom i Francuskom. Ljeida je jedan od najstarijih gradova u Kataloniji, čiji temelji datiraju još iz perioda bronzanog doba. Obilazak grada: šetnja gradom, obilazak Stare katedrale, panoramski obilazak Nove katedrale izgrađene u baroknom stilu, Kraljev zamak.. Slobodno vreme. Nastavak putovanja do Reusa, grada osnovanog u 12. veku. Poznat je kao mesto rođenja čuvenog arhitekte Antonija Gaudija, čiji je rad u stilu „katalonskog modernizma“, ostavio značajan pečat u gradovima Katalonije (pre svega u Barseloni). Na glavnom gradskom trgu se nalazi interaktivni centar posvećen Gaudiju, karakterističan po tome što se posetiocima preporučuje da dodiruju eksponate, kako bi što vernije doživeli Gaudijevo poimanje prirode, koja mu je bila večna inspiracija za oblike koje je kasnije i sam projektovao. Brojni restorani, kafei i mali trgovi zanimljive arhitekture daju poseban šarm ovom primorskom gradu. Povratak u Taragonu. Noćenje.
3. dan (četvrtak, 25. oktobar 2018) TARAGONA – PORTAVENTURA – TARAGONA Doručak. Celodnevni fakultativni izlet “PortAventura park”. Jedna od najvećih atrakcija svakako je zabavni park PortAventura, koji je od Taragone udaljen oko 12 km. Prostire se na 825 hektara i spada u pet najposećenijih zabavnih parkova Evrope. Podeljen je u nekoliko tematskih celina – Mediteran, Daleki Zapad, Meksiko, Kina i Polinezija. Tokom 2017. godine otvorena je i nova celina – Ferrari Land. Na stotine adrenalinskih atrakcija, poput čuvenog roler-kostera Šambala, sa padom od 78 metara, koji ujedno predstavlja i najveći u Evropi, replika Velikog kanjona, polinezijskih sela, meksičkih piramida i mnoge druge, pružaju nezaboravnu avanturu. U period putovanja, aktuelna tema parka je Noć veštica. Ceo park je ukrašen motivima karakterističnim za ovaj praznik. Povratak u Taragonu. Noćenje.
4. dan (petak, 26. oktobar 2018) TARAGONA Doručak. Najznačajniji gradski spomenici su iz rimskog perioda: forum, amfiteatar koji se nalazi na samoj obali mora i akvadukt „Đavolji most” (Pont del Diable), koji je ujedno i najstariji očuvani most u Španiji, a veruje se da je podignut početkom nove ere. Od ostalih turističkih znamenitosti, pažnju privlače i Avgustova palata, nekropola iz III veka nove ere, rimska trijumfalna vrata, kao i katedrala sagrađena na mestu nekadašnjeg Jupiterovog hrama. Obilazak centra grada pešice. Slobodno popodne. Noćenje.
5. dan (subota, 27. oktobar 2018) TARAGONA – BARSELONA – BEOGRAD Doručak. Odlazak u Barselonu. Panoramski i pešački obilazak glavnih kulturno-istorijskih znamenitosti: Kolumbov spomenik, Monžuik, Španski trg, Gran Via, Paseo de Grasia, kuća Batljo, kuća Pedrera, katedrala Sveta porodica “Sagrada Familia”, Gotska četvrt… Transfer do aerodroma. Let za Beograd u 18.30 sati (VY 1286). Dolazak u Beograd u 21.00 sat.

FAKULTATIVNI IZLETI

● Celodnevni izlet “Ljeida i Reus”. Cena: 55 evra. Odlazak i povratak na izlet je autobusom. Ulaznica za Staru katedralu i
Kraljev zamak u Ljeidi je uključen u cenu.
● Celodnevni izlet “PortAventura park ”. Cena: 65 evra. Odlazak i povratak na izlet je autobusom. Cene ulaznica u
PortAventura park i Ferarri Land su uključene u cenu.
● Prijavljivanje za izlete je prilikom prijavljivanja za putovanje, a pladanje je u Španiji, isključivo u evrima. Potrebno je
najmanje 20 prijavljenih učesnika za realizaciju izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izleti bi mogli da se realizuju uz
korigovanje cene ili sadržaja, a uz dogovor sa putnicima.


USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
● Cena putovanja iskazana je u evrima, a pladanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, upladuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje upladuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja.
OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJE
● Organizator zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i
slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okviru
razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja organizatora, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera
javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ● Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2018 od 25.01.2018. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”