fbpx
 

Tajland Bangkok Pataja Putovanje

Bangkok i odmor u Pataji

12 dana (9 noćenja) – avionom

POLAZAK: 3. februar 2019.

POVRATAK: 14. februar  2019.


PROGRAM PUTOVANJA:

 

  1. 1. dan (3.februar 2019.) BEOGRAD – ISTANBUL. Sastanak putnika kod info pulta, pored šaltera za check in na aerodromu “Nikola Tesla” u 18.20 sati. Let za Istanbul (TK 1084) u 20.20 sati.

 

  1. 2. dan (4.februar 2019.) ISTANBUL – BANGKOK. Sletanje u Istanbul u 00.10. Let za Bangkok (TK 68) u 01.55 sati. Sletanje u Bangkok u 14.50 sati po lokalnom vremenu. Transfer do hotela. Smeštaj. Slobodno popodne. Noćenje.

 

  1. 3. dan (5.februar 2019.) BANGKOK. Doručak. Razgledanje grada autobusom. Bangkok je danas jedna od najpopularnijih turističkih destinacija na svetu. Bangkok je dugo vremena za vreme Kraljevstva Ajutaja, bio samo manja trgovacka luka na ušću reke Cao Praja. Nakon pada Ajutaje, godine 1768. postaje glavnim gradom kraljevstva U razdoblju od više od dva veka, Bangkok se razvio u političko, društveno i ekonomsko središte Tajlanda, pa i Indokine i cele Jugoistočne Azije. Njegov ga je uticaj u umetnosti, politici, modi, obrazovanju, razonodi, finansijskog i kulturnog centra doveo do statusa globalnog grada. Obilazak kraljevske palate sa hramom smaradnog Bude. Povratak u hotel. Noćenje.

 

  1. 4. dan (6.februar 2019.) BANGKOK /PLOVECA PIJACA/. Dorucak. Slobodan dan za individualno razgledanje grada ili fakultativni izlet za Plovecu pijacu U spletu kanala odvija se život i trgovina lokalnog stanovništva. Doživećete fascinantan tradicionalni still života u Jugoistočnoj Aziji i shvatite koliko je reka važna za život i trgovinu lokalnog stanovništva. Na uzanim kanalima je uvek velika gužva pa se možete naći ¨zarobljeni¨ u saobraćaju Pored kanala napravljeni su pijačni štandovi sa gomilama raznovrsnih suvenira i robe za turiste koje svakodnevno posećuju pijacu. Odlazak do Vrta ruza, prisustvovanje tradicionalnoj predstavi i odlazak na rucak u prekrasnom etno parku. Nocenje.

 

  1. 5. dan (7.februar 2019.) BANGKOK /AJUTAJA/. Doručak. Slobodan dan za individualno razgledanje grada ili fakultativni izlet za Ajutaju. Ukoliko želite da naučite istoriju Tajlanda, najbolji i najlakši način je da posetite Ajutaju koja se nalazi nekih 85 km severno od Bangkoka. To je stari grad koji čuva fascinantne ruševine koje i dalje stoje i uče nas istoriju Tajlanda.Od 1350. do 1767. godine Ajutaja je bila glavni grad i to je bio zlatan period Tajlandske istorije. Grad je podigao Kralj Utong koji je kasnije krunisan kao Kralj Ramatibodi I. Ajutaja je dala 33 Kraljeva i bila je glavni grad sve dok ga Burma nije osvojila. Kasnije su Tajlandjani uspeli da je povrate. Grad pamti mnogobrojna razaranja i ruševine koje se čuvaju i dan danas i pokazuju istojiju Tajlanda. Ruševine se mogu videti u Istorijskom Parku Ajutaja koji je pod zaštitom UNESCO-a od 1991. god. Organizovana poseta hramovima i rucak u jednom od restorana. Noćenje.

 

  1. 6. dan (8.februar 2019.) BANGKOK – PATAJA. Doručak. Polazak autobusom za Pataju svetsko poznato letovaliste koje se nalazi na istocnoj obali Tajlandskog zaliva oko 160 kilometara jugoistocno od Bangkoka. Grad se prostire oko 15 kilometara uz obalu. Pataja je popularna ne samo zbog svojih plaža, noćnog života, zabave i šopinga, već i zbog velikog izbora najrazličitijih aktivnosti, od golfa i jahanja, do bandži džampinga, skijanja na vodi i vožnje kartinga. Noćenje.

 

7-10. dan (9.-12.februar 2019.) PATAJA. Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Mogucnost organizovanja fakultativnih izleta. Noćenje.

 

  1. 11. dan (februar 2019.) PATAJA – BANGKOK – ISTANBUL. Doručak. Sobe treba napustiti do 11 sati. Transfer autobusom do aerodroma u Bangkoku. Let za Istanbul (TK 65) u 22.35 sati.

 

  1. 12. dan (februar 2019.)ISTANBUL – BEOGRAD. Sletanje u Istanbul u 05.50 sati po lokalnom vremenu. Nastavak puta za Beograd (TK 1081) u 08.30.  Sletanje u Beograd u 08.10 sati.

 

 

 

 


CENA PUTOVANJA PO OSOBI:

559 EURA


INFORMACIJE I NAPOMENE ZA PUTOVANJE “TAJLAND”:

U CENU PUTOVANJA JE URAČUNATO: prevoz avionom na relaciji Beograd-istanbul-Bangkok-Istanbul-Beograd (sa presedanjem), transferi prema programu putovanja, smeštaj u Bangkoku, u hotelu kategorije tri zvezdice, u dvokrevetnim sobama na bazi 4 noćenja sa doručkom (samousluživanje – izbor više jela) i smeštaj u Pataji, u hotelu kategorije tri zvezdice, u dvokrevetnim sobama na bazi 5 noćenja sa doručkom (samousluživanje – izbor više jela), obilasci po programu putovanja, ulaznica za Kraljevsku palatu, usluge vodiča i troškovi organizovanja putovanja.

U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO: avio i aerodromske takse (oko 395 evra), u Beogradu, Istanbulu i Bangkoku, (koje su podložne promenama i plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti u agenciji), troskovi i usluga pribavljanja vize za Tajland, napojnice za lokalne vodiče i vozače koji su u ovom delu sveta obavezni (60 € po osobi za ceo boravak), fakultativni izleti kao i troskovi medjunarodnog zdravstvenog osiguranja.

USLOVI PLAĆANJA I NAČIN PLAĆANJA

Cena putovanja  iskazana  je u evrima a plaćanje je iskljucivo u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu Banke Intesa, na dan uplate.

Gotovinsko placanje: Prilikom prijavljivanja  i  zaključivanja ugovora o putovanju uplaćuje se akontacija u iznosu od  30% cene  a najkasnije 30 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 70%, do punog iznosa cene putovanja.

Platnim  karticama:

 

SMEŠTAJ

Hotel u Bangkoku kategorije tri zvezdice poput hotela „Manhattan”

Hotel u Pataji kategorije tri zvezdice poput hotela „Sunshine Garden”

Putnik Travel zadržava pravo zamene navedenog hotela sličnim hotelima, kategorije tri zvezdice. Na blagovremeni upit postoji mogućnost rezervacije hotela kategorije četiri i pet zvezdica uz odgovarajuću doplatu.

FAKULTATIVNI IZLETI

– Celodnevni izlet autobusom za Plovecu pijacu . Cena – 65 evra.

(U cenu je uključeno: prevoz autobusom na relaciji hotel – Ploveca pijaca – hotel, obilazak  uz pratnju lokalnog vodiča, prisustvovanje predstavi u Vrtu ruza kao i organizovan rucak u etno parku).

– Celodnevni izlet autobusom za Ajutaju . Cena – 60 evra.

(U cenu je uključeno: prevoz autobusom na relaciji hotel – Ajutaja – hotel, obilazak  uz pratnju lokalnog vodiča “Panpa Inn Palace”, rucak u jednom od restorana).

Za realizaciju ovih izleta potrebno je najmanje 20 prijavljenih učesnika

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE

– Viza za Tajland se može pribaviti posredstvom agencije. Potrebno je dostaviti pasoš, jednu fotografiju za pasoš (3.5 x 4.5 cm), najkasnije 20 dana pre polaska na putovanje. Taksa i usluge pribavljanja vize za Tajland u iznosu od 60 evra. Sve informacije o uslovima pribavljanja vize mogu se dobiti u poslovnici.

– Rezervacija hotela se vrši po uplaćenoj akontaciji od 30%, a konačna potvrda se dobija u roku od dva dana od uplate akontacije.

Na blagovremeni upit postoji mogućnost rezervacije hotela kategorije četiri i pet zvezdica uz odgovarajuću doplatu.

– Potrebno je najmanje 25 putnika za realizaciju ovog putovanja

Mole se putnici da obavezno provere tačno vreme leta dva dana pre polaska

– Agencija preporučuje putnicima da pre polaska na ovo putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.

OPŠTE NAPOMENE

– Organizator zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje, a najkasnije pet dana pre polaska. Cena putovanja važi od datuma izdavanja programa.

– Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se informišu o uslovima ulaska u zemlje u kuju putuju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…). Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju.

– U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.

– Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi  odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja  putovanja.

– U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator putovanja ima garancije putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj  0086/2018 od 25.01.2018.godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU „YUTA”, Beograd ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj  300060748 od 25.01.2018.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”.

– Uslovi korišćenja putovanja navedeni su u Opštim uslovima putovanja organizatora, licenca br. OTP 322/2010 od 18.02.2010., a usklađeni su sa Zakonom o turizmu Republike Srbije; mole se svi putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Putnik Travel smatra da se putnik upoznao sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

TAJLAND OSTALI PROGRAMI