fbpx
 

Prag Nova Godina 2020 AVIO | Prag Avionom | Doček Nove Godine Prag

DVORCI BAVARSKE NOVA GODINA 2020

PRAG – NOVA GODINA 2020 – AVIO

Prag Nova Godina 2020 Avio | Prag Avionom | Doček Nove Godine Prag – GRAD STOTINU TORNJEVA (iako ih ima 550). Najveći i glavni grad Češke Republike, sa oko 1,2 miliona stanovnika. Nalazi se na reci Vltavi, najvećoj reci u Češkoj, koja razdvaja Prag na 4 dela ( Stari Grad, Novi grad, Hradčani, Mala Strana). Osnovan je u 9.veku dolaskom Slovena u Češku. Prag predstavlja jedinstven kompleks kulturnih spomenika, sa jedne strane Karlovog mosta na reci Vltavi, a sa druge strane Stari Grad, galerija svih umetničkih stilova. Od 1992. godine centar Praga je proglašen svetskom kulturnom baštinom i pod zaštitom je UNESCO-a!


POLAZAK 30.12.2019  —  POVRATAK 03.01.2020

Avionom / 4 noćenja sa doručkom


PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan BEOGRAD – PRAG
Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla” 2h pre poletanja. Poletanje aviona u 06:50h (JU 610). Nakon sletanja na aerodrom u 09:00h, pasoške kontrole i preuzimanja prtljaga, odlazak na panoramsko razgledanje grada sa lokalnim vodičem na srpskom jeziku. Obilazak Hradčanskog trga koji ima prelepe palate Swarcenberg, Toskansku, Martinicki, nadbiskupsku, stub kuge. Poseta praškog dvorca (rezidencije češkog predsednika), katedrale sv.Vida. Šetnja pored zlatnog portala, kraljevske palate, bazilike sv.Đorđa, Lobkovič palate, crne kule. Panorama na Prag iz bašte na valeh. Prelepa valdštajnska palata sa ogromnim parkom iz 17.veka, Hergertova ciglana, najtesnija ulica u Pragu, mala venecija, certovka, kampa, Karlov most, Karlova ulica, Klementinum (Narodna biblioteka), Starogradski trg sa čuvenim astronomskim i astrološkom satom Orloj. Zatim Karlov univerzitet, staleško pozorište i vaclavski trg sa narodnim muzejom. Nakon obilaska smeštaj u hotel. Slobodno popodne. Noćenje.
2. dan PRAG – KARLŠTAJN
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativno razgledanje zamka Karlštajn u pratnji lokalnog vodiča. Povratak u Prag. Uveče individualni odlazak na DOČEK NOVE 2020 GODINE. Noćenje.
3. Dan PRAG –KARLOVE VARI – PRAG
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativni odlazak na izlet u Karlove Vari – jednu od najlepših banja Evrope. Povratak u Prag. Noćenje.
4. Dan PRAG –DREZDEN – PRAG
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti.ili fakultativni odlazak u Drezden (Drezden je četvrta po veličini urbana regija u Nemačkoj, posle Berlina, Hamburga i Kelna. Zbog svog izuzetnog kulturnog značaja nazivan je i Firencom na Elbi. Grad ima mnogo baroknih zdanja: Opera Zemper, Palata Cvinger(u kojoj je 5 muzeja), Bogorodičina crkva, Dvorska crkva, Rezidencijalna palata (danas državni muzej u okviru koga je i Zeleni trezor), palata Tasenberg (danas hotel Kempinski), deo nekadašnjih gradskih zidina, Agustov most). Povratak u Prag u večernjim časovima. Noćenje.
5.Dan PRAG – BEOGRAD
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti do 17h .Transfer do aerodroma. Poletanje aviona u 20:35h (JU 615). Sletanje na aerodrom „Nikola Tesla“ u 22:30h. Kraj programa.


FIRST MINUTE NOVA GODINA 2020


PRAG – AVIONOM

Avionom 5 dana – 4 noćenja

TERMIN PUTOVANJA: (siguran polazak)

30.12.2019 – 03.01.2020

HOTEL: TAURUS 4*

*U CENU SU UKLJUČENE AVIO TAKSE

CENA PO OSOBI 579 EUR 559 EUR do 31.10.2019


*CENE SU NAZNAČENE U EVRIMA PO OSOBI I PLAĆANJE SE VRŠI ISKLJUČIVO U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SERDNJEM KURSU NBS


POPUSTI I DOPLATE:
• deca do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe u 1/2+1 sobi imaju popust 20 €,
• treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi ima popust 15 €,
• doplata za 1/1 sobu 180€.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
• avio prevoz na relaciji Beograd – Prag – Beograd (prevoznik Air Serbia),
• aerodromske takse: 130 € (na dan objavljivanja programa – podložne promeni);
• transfer aerodrom – hotel – aerodrom,
• smeštaj u hotelu sa 4* na bazi 4 noćenja sa doručkom (kontinentalni švedski sto),
• smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobama,
• razgledanja i obilaske prema programu,
• usluge lokalnih vodiča,
• agencijske usluge.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
• fakultativne programe;
• međunarodno zdravstveno osiguranje


CENE FAKULTATIVNIH IZLETA:
• Karlove Vari – 50 €;
• Poseta dvorcu Karlštajn – 50 €;
• Poseta Drezdenu – 60 €.


Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 15 putnika (po navedenim cenama). U slučaju manjeg broja prijavljenih, izleti bi mogli da se realizuju uz korigovanje cene. Prijavljivanje za izlete je prilikom prijavljivanja za putovanje, a plaćanje je u Pragu.

SMEŠTAJ U NAVEDENOM HOTELU:
Hotel Taurus 4*
Lokacija: Hotel se nalazi u četvrti Vinohradi, na 1 km od Trga Sv. Vaclava. TV toranj Žižkov se nalazi na 500 metara od hotela, koji sadrži osmatračku kabinu sa pogledom na Prag, na visini od 93 metra. Tržni centar Flora je udaljen 300 metara od hotela.
Sadržaj: Hotel raspolaže sa restoranom, WiFi-em (uz doplatu).
Smeštaj: Sobe su dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene kupatilom, TV-om, sefom, WiFi-em (uz doplatu).
Usluga: Noćenje sa doručkom (doručak je po principu samoposluživanja – kontinentalni švedski sto)
Više informacija o hotelu https://www.hoteltaurus.cz

Minimum za realizaciju putovanja je 15 putnika.

Cenovnik br. 1 od 03.10.2019.

NAČIN PLAĆANJA:

minimum 30% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre putovanja,

NAPOMENA

Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Opštim uslovima. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Organizator putovanja nije ovlašden i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se informišu o uslovima ulaska u zemlje u koju putuju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…). Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

Potvrda o garanciji putovanja:
Organizator poseduje garanciju putovanja u visini od 300.000 evra za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0047/2019 od 25.01.2019. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 300060664 od 28.12.2017. izmenjena Aneksom br.1 od 29.01.2019.kojim je produženo trajanje Polise osiguranja br.300060664 po istim uslovima do 01.10.2019.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Cenovnik br. 1 od 02.10.2019