fbpx
 

MOSKVA NOVA GODINA 2020 5 NOĆENJA AVIO

DVORCI BAVARSKE NOVA GODINA 2020

MOSKVA – NOVA GODINA 2020

Moskva je  jedan od najstarijih gradova u Evropi. Prvi put se pominje 1147. godine, a od petnaestog veka postaje prestonica ruske države. Taj status Moskva je imala do 1712. kada se glavni grad seli u Sankt Peterburg. Značaj grada nije opadao, a Moskva je postala centar brojnih značajnih događaja za ruski narod. Dvadesetih godina prošlog veka Moskva je postala glavni grad Sovjetskog Saveza i od tada nije gubila taj status. Danas je ovo moderna svetska metropola, centar ruske države, kulture, ekonomije, sporta. Crkva Svetog Vasilija, zadužbina ruskog cara Ivana Groznog, je jedan od simbola grada Moskve, a ovde se danas nalazi muzej, Boljšoj teatar je jedan od najpoznatijih u svetu.

GARANTOVAN POLAZAK! 


6 dana (5 nocenja sa doručkom, smeštaj u hotelu kategorije 4* ) – avionom
Polazak: 30. Decembar 2019. (povratak 04. Januar 2020.)


PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan 30.12. Beograd – Moskva ponedeljak
Sastanak grupe dva sata pre poletanja na aerodromu “Nikola Tesla”. Let avio kompanije Air Serbia za Moskvu u 18:10 časova (let JU 654). Dolazak na moskovski aerodrom u 23:05 časova. Transfer do hotela. Smeštaj. Noćenje.
2. dan 31.12. Moskva utorak
Doručak. Panoramsko razgledanje grada autobusom: centar grada, Crveni trg, Kremlj, Crkva Vasilija Blaženog, Boljšoj teatar, Hram Hrista Spasitelja, Novodevičji manastir, vidikovac Vrapčeva brda i Univerzitet “Lomonosov”, Poklonaja gora (Park Pobede) i dr. (bez ulaska u objekte). Slobodno vreme. Uveče odlazak na centralne trgove Moskve (sa vodičem, metroom), na kojima se uz veličanstven vatromet, dočekuje Nova godina. Noćenje.
3. dan 01.01. Moskva sreda
Doručak. Fakultativni program: Sergijev Posad (bivši Zagorsk, 70 km od Moskve), jedan od najstarijih i najvedih ruskih
manastirskih kompleksa, centar ruskog pravoslavlja i duhovnosti, ranije rezidencija ruskog patrijarha. Obilazak Troice Sergijeve
Lavre, bisera drevnoruske umetnosti i arhitekture. Lavra je, razvijajudi se od usamljene drvene crkve u sred šume u XIV veku,
imala različite uloge koje su bile od velikog značaja za rusku istoriju. Slobodno vreme. Moskovski metro, jedan od najlepših i
najstarijih metroa na svetu, u kojem čak 44 stanice imaju status kulturnog nasleđa. Obilazak nekoliko najznačajnijih metro
stanica, koje su nalik na muzeje bogato dekorisane skulpturama, mozaicima, pozladenim floralnim ornamentima, mermernim
stubovima i portretima nacionalnih heroja. Noćenje.
4. dan 02.01. Moskva četvrtak
Doručak. Fakultativni program: Muzej Panorama Borodinske bitke, posveden ratu sa Napoleonom 1812. g. Glavni eksponat muzeja je panorama, ogromno slikano platno dimenzije 115x15m, koje visi u zatvorenom krugu i pretstavlja jedan od najtežih momenata bitke na Borodinskom polju. Tretjakovska galerija, najbogatiji muzej sa radovima ruskih umetnika, koji je osnovao trgovac Pavle Tretjakov 1856. godine. Muzej poseduje jednu od najvedih zbirki Ruske umetnosti – više od 3000 umetničkih dela starih ruskih majstora, 7000 slika, skulptura, grafika, ikona. Jasne boje, dubina izraza, odlikuju drevne ruske ikone među kojima su remek dela kao što je ikona Sv Trojice Andreja Rubljova, koji je boje ruske prirode pretočio u ikone. Slobodno vreme. Večernja Moskva sa reke – vožnja ekskluzivnim brodom-restoranom “Radisson”. Veličanstven pogled sa reke na nodnu Moskvu, jedan od najlepše osvetljenih gradova na svetu. Noćenje.
5. dan 03.01. Moskva petak
Doručak. Fakultativni program: Kremlj, najstariji deo Moskve i njen politički, duhovni i istorijski centar, kompleks neponovljiv po svojoj arhitektonskoj i umetničkoj lepoti. Obilazak teritorije, Uspenske crkve u kojoj su krunisani svi ruski carevi, Arhangelske crkve, Car zvona i Car topa, kao i poseta Patrijaršijskoj palati. Slobodno vreme. Noćenje.
6. dan 04.01. Moskva – Beograd subota
Doručak (lunch paket). Transfer do aerodroma. Let avio kompanije Air Serbia za Beograd u 07:55 časova (let JU 651). Dolazak u Beograd u 08:55 časova. Kraj usluge.


FIRST MINUTE NOVA GODINA 2020


Cenovnik:

MOSKVA

Avionom 6 dana – 5 noćenja

TERMIN PUTOVANJA: (siguran polazak)

30.12.2019 – 04.01.2020

HOTEL: DELTA 4*

*U CENU SU UKLJUČENE AVIO TAKSE

CENA PO OSOBI 588 EUR


*Uplata je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

POPUSTI I DOPLATE:
Popust za decu 2-12 godina sa dvoje odraslih (dopunski ležaj*) 48 €
Doplata za jednokrevetnu sobu 95 €
Smeštaj treće odrasle osobe u dvokrevetnoj sobi, na dopunskom ležaju, nije moguć.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
 Avio prevoz na svim relacijama letovima Air Serbia:
– 30.12. Beograd-Moskva
– 04.01. Moskva-Beograd;
 Troškove avio-taksi (cca 112 EUR, podložno je promeni);
 Smeštaj u Moskvi u hotelu Delta 4* u dvokrevetnim sobama sa doručkom;
 Transfere prema programu;
 Turistički program: panoramsko razgledanje grada;
 Usluge pratioca grupe i stručnih lokalnih vodiča;
 Troškove organizacije aranžmana.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
• Obrok u avionu;
• Fakultativni program;
• Individualne troškove.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA

Moskva
 Sergijev Posad (bivši Zagorsk) 40 EUR
 Obilazak Moskovskog metroa 10 EUR
 Panorama Borodinske bitke 30 EUR
 Tretjakovska galerija 30 EUR
 Krstarenje rekom Moskvom 35 EUR
 Kremlj (teritorija, 2 Saborne crkve, Patrijaršijska palata) 40 EUR *

U sve cene uračunato je: vodič, autobus, ulaznice, slušalice

*Prijavljivanje i plaćanje izleta Kremlj obavezno je prilikom uplate aranžmana!


Opisi hotela:
Moskva, Hotel Delta 4* www.izmailovo.ru
Hotel Delta se nalazi u hotelskom kompleksu Izmailovo. Metro stanica je na oko 100 m od hotela. Sama vožnja metroom do Crvenog trga traje 15 min (pešačenjem od hotela 25-30 min), što je od velikog značaja za efektivno korišćenje slobodnog vremena. U sklopu kompleksa je sve što je turistima i gostima grada potrebno – jeftini restorani brze hrane, tržni centar, kao i velika pijaca suvenira.
Hotel je u potpunosti renoviran. Doručak švedski sto.

VAŽNO! Polasci su garantovani, prema uslovima:
– minimum putnika za realizaciju programa sa vodičem-pratiocem je 15;
– za 14 – 8 prijavljenih putnika, program će se realizovati bez promene cene i bez vodiča-pratioca iz Beograda, ali sa dodatnim angažovanjem lokalnih vodiča na srpskom jeziku u Moskvi;
– za 7 i manje prijavljenih putnika, cena će biti uvećana za 30 %.

Realizacija fakultativnog programa je garantovana i ne zavisi od broja prijavljenih turista.
Izuzetak je izlet u Sergijev Posad, sa minimalnim brojem od 10 učesnika za realizaciju.
U slučaju broja turista manje od 15, prevoz do muzeja će biti realizovan metroom u pratnji vodiča.

Uslovi otkaza putovanja od strane putnika:
– do 21 dan pre početka putovanja, zadržava se iznos od 50 EUR
– od 20 – 8 dana pre početka putovanja, zadržava se 60% od uplaćenog iznosa
– od 8 dana do početka putovanja, 100% od uplaćenog iznosa

NAPOMENA

Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Opštim uslovima. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Organizator putovanja nije ovlašden i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se informišu o uslovima ulaska u zemlje u koju putuju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…). Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

Potvrda o garanciji putovanja:
Organizator poseduje garanciju putovanja u visini od 300.000 evra za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0047/2019 od 25.01.2019. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 300060664 od 28.12.2017. izmenjena Aneksom br.1 od 29.01.2019.kojim je produženo trajanje Polise osiguranja br.300060664 po istim uslovima do 01.10.2019.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Cenovnik br. 1 od 02.10.2019