fbpx
 

MALTAAVIO

***U CENE ISTAKNUTE U TABELI NISU UKLJUČENE AVIO TAKSE (48,00EUR) I DINARSKI DEO ARANŽMANA (3000,00 DIN)

MALTA leto 2018 / Avionom na 7 ili 14 noćenja… letovanje 2018

Malta je mala i gusto naseljena ostrvska država koju sačinjava arhipelag u sred Sredozemnog mora na jugu Evrope. Iako geofizički čini deo severne Afrike,  geopolitički se nalazi u južnoj Evropi. Malta zauzima važan geografski položaj na važnom putu ka Siciliji i samo 200 nautičkih milja od obala Severne Afrike. Malteški jezik je jedini semitski jezik iz afro-azijske porodice jezika koji se govori u Evropi.

Pretežno je brdovito ostrvo sa najvišim vrhom od 244m. Površinskih vodenih tokova nema, pa je vegetacija ostrva skromna. Klima je sredozemna sa izuzetno blagim zimama.

Obala Malte je samo delimično razuđena. Ceo arhipelag čine još dva ostrva:  Gozo i Komina. Saobraćaj se obavlja levom stranom, kao u Velikoj Britaniji. Malteška kultura je spoj mnogih kultura koje su tokom vekova bile u dodiru sa ostrvima. To su mahom okolne mediteranske kulture, ali i kulture zemalja koje su vladale pre sticanja nezavisnosti.

Malteška kuhinja je tipična mediteranska, bazirana na lokalnim sezonskim proizvodima i plodovima mora. Najveći je uticaj italijanske kuhinje, posebno sicilijanske, ali su primetni i uticaji tuniške, španske, berberske, britanske i francuske kuhinje.