fbpx
 

Last Minute Krstarenja


MSC PROMO 96 sati polazak iz Djenove – 12 dana / 11 noći / sopstveni prevoz

Msc Meravigla

Cena: od 250€ + lučke takse

Period: 16/04/2019 – 27/04/2019

LAST MINUTE ZA ISPLOVLJAVANJE 16.04.2019

za rezervacije od 01.04 do 04.04.2019MSC PROMO 96 sati – polazak iz Djenove 8 dana / 7 noći / sopstveni prevoz

Msc Fantasia

Cena: od 309€ + lučke takse

Period: 04/05/2019 – 12/05/2019

LAST MINUTE ZA ISPLOVLJAVANJE 04.05.2019

za rezervacije od 01.04 do 04.04.2019


MSC PROMO 96 sati – polazak iz Djenove 8 dana / 7 noći / sopstveni prevoz

Msc Divina

Cena: od 369€ + lučke takse

Period: 11/05/2019 – 19/05/2019

LAST MINUTE ZA ISPLOVLJAVANJE 11.05.2019

za rezervacije od 01.04 do 04.04.2019


Napomena U slučaju promena na monetarnom tržištu i na tržištu roba i usluga, Organizator putovanja zadržava pravo na korekciju cena. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja, Licenca OTP 343/2010 kao i posebni uslovi krstarenja brodara Msc Cruises.

Garancija putovanja u visini 300.000.- Eura za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0011/2017 od 21.01.2018.  aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687,  prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs

Organizator poseduje polisu za osiguranje garancije putovanja broj 300055565 ADO DDOR Novi Sad (25.01.2018-25.01.2019 god)

POGLEDAJTE OSTALA KRSTARENJA