fbpx
 

KRSTARENJE LAST MINUTE

AKCIJA MSC 96 SATI / POČINJE 01.04.2019

Brod: MSC MUSICA

6 dana / 5 noćenja / pun pansion!

JADRANSKO MORE

VENECIJA – KOPAR – ZADAR – SARANADA/BURINT – DUBROVNIK

*Sopstveni prevoz

*Ukrcaj 20.05.2019 u Veneciji


Napomena U slučaju promena na monetarnom tržištu i na tržištu roba i usluga, Organizator putovanja zadržava pravo na korekciju cena. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja, Licenca OTP 343/2010 kao i posebni uslovi krstarenja brodara MSC Cruises.

Garancija putovanja u visini 300.000.- Eura za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0011/2017 od 25.01.2018.  aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687,  prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs

Organizator poseduje polisu za osiguranje garancije putovanja broj 300055565 ADO DDOR Novi Sad (25.01.2018-25.01.2019 god)


POGLEDAJTE OSTALA KRSTARENJA