fbpx
 

BUKUREŠT NOVA GODINA 2020 / BUS / 2 NOĆENJA

BUKUREŠT – NOVA GODINA 2020

Bukurešt je glavni grad Rumunije, poznat i kao “Mali Pariz” ili “Pariz istoka”. Bukurešt kao jedan od najvećih gradova jugoistočne Evrope ima veoma razvijen kulturni život sa brojnim pozorištima, muzejima, bibliotekama, galerijama, kulturnim centrima. Po jednoj od teorija koja potiče iz 18 veka, naziv grada potiče od reči “bucurie”, kaja na rumunskom znači sreća, zadovoljstvo. Verujemo da ćete i vi na ovom putu pronaći deo svoje sreće

Autobusom 5 dana – 2 noćenja
Termin: 30.12.2019. – 03.01.2020.


PROGRAM PUTOVANJA:

1.Dan 30.12.2019. Novi Sad / Beograd

Polazak iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive oko 18:00h, a iz Beograda oko 19:30h.  Noćna vožnja kroz Srbiju i Rumuniju uz pauze po potrebi (tačno vreme i mesto polaska znaće se dva dana pred put).

2.Dan, 31.12.2019. Bukurešt

Dolazak za Bukurešt, panoramska info tura grada sa pratiocem grupe: Trijumfalna kapija, Palata Parlamenta, Rumunski ateneum, bivša Kraljevska palata, Kraljevska zadužbina crkva Kreculesku….  Smeštaj u hotel. U večernjim časovima odlazak do trga na doček Nove Godine (organizovani odlazak, individualni povratak) Noćenje.

3.Dan, 01.01.2020. Bukurešt

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak na pešačku turu centra i starog dela grada, kako bismo osetili pravu atmosferu ovog prelepog grada, koga sa razlogom zovu Pariz istoka…. Slobodno vreme. Repriza Nove Godine. Noćenje.

4.Dan, 02.01.2020. Bukurešt/ Brašov

Doručak. Napuštanje hotela i polazak za Brašov u kojem se mogu posetiti brojne crkve, trgovi, palate, parkovi, barokne fasade. Grad koji je sam po sebi atrakcija, čine da Brašov polako budi znatiželju ljudi širom sveta. Ulice koje pričaju istoriju, znamenitosti na svakom koraku koje ostaju u sećanju, moderni kafići i restorani. Sve to nam nudi Brašov. Slobodno vreme za razgledanje Brašova. Mogućnost fakultativnog odlaska do zamka Bran, poznatijeg kao Zamak Grofa Drakule. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U popodnevnim/večernjim časovima polazak za Srbiju.

5.Dan,03.01.2020. Novi Sad/ Beograd

Dolazak u Srbiju na mesto polaska. U povratku se dolazi prvo za Novi Sad, a zatim Beograd


FIRST MINUTE NOVA GODINA 2020


BUKUREŠT

Autobusom 5 dana – 2 noćenja

TERMIN PUTOVANJA:

30.12.2019 – 03.01.2020

NEMA DINARSKOG DELA!

HOTEL IBIS GARA DE NORD 3*:  109 EUR / 99 EUR

SPECIJALNA CENA VAŽI ZA OGRANIČENI BROJ MESTA ZA REZERVACIJE DO 15.11.2019
POLAZAK IZ NOVOG SADA BEZ DOPLATE I BEOGRADA

U cenu aranžmana su uračunati:
– prevoz autobusom turističke klase;
– smeštaj u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/3 sobama na bazi dva noćenja sa doručkom;
– poseta Brašovu
– troškovi organizacije i vođenje aranžmana;
– usluge vodiča tokom puta.

U cenu aranžmana nisu uračunati:
– obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje plaća se u agenciji
– fakultativni obilasci i ulaznice;
– individualni troškovi putnika.

Fakultativni izleti:
– pešačka tura – 10€
– obilazak Zamka Bran-15€

Način i uslovi plaćanja:

U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodnbe Banke Srbije na dan plaćanja

  • prilikom rezervacije akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 10 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)
  • platnim karticama
  • prilikom rezervacije akontacija u iznosu od 30%, ostatak na 3 mesečne rate . Rate dospevaju svakog 15-tog u mesecu. Za rate koje dospevaju posle iskorišćenog aranžmana, minimum 10 dana pre puta se deponuju čekovi građana

Doplate i popusti:
– Doplata za 1/1 sobu 40% od ukupne cene aranžmana.
Deca do 2 godine besplatno uz dve punoplative osobe (nemaju mesto u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)

 

Hotel u kojem najčešće smeštamo goste u Bukureštu je:
HOTEL IBIS GARA DE NORD 3*: http://www.ibis.com/gb/hotel-3302-ibis-bucuresti-gara-de-nord/index.shtml

NAPOMENE:
KALKULACIJA JE RAĐENA NA BAZI MINIMUM 50 PLATEŽNIH PUTNIKA. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja, kao I da realizuje prevoz u saradnji sa drugom agencijom. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…). Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju i kroz koje putuju.  Minimum za realizaciju fakultativnih programa je 30 putnika. Tačno ime hotela znaće se 5 dana pred put. Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave. Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga. Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3-4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Ukoliko putnik ne poseduje potrebna dokumenta i finansijska sredstva, organizator neće snositi odgovornost zbog eventualnih dodatnih troškova putnika ili u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije. Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju i kroz koje putuju.
VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu

Cenovnik br. 1 od 20.09.2019.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora sa licencom OTP 51 od 02.02.2010. BUKUREŠT NOVA GODINA 2020 / BUS / 2 NOĆENJA