fbpx
 

BAVARSKA PUTOVANJE

Bavarska je najveća savezna zemlja  Nemačke, smeštena na njenom jugoistoku sa glavnim gradom Minhenom.. Istorija ove zemlje kaže da u vreme cara Avgusta područje južno od Dunava bilo naseljeno Keltima. Raspadom  Rimskog carstva formira se zajednica Bavarci spajanjem Kelta, Nemaca koji su tu živeli i Rimljana koji su ostali posle raspada imperije. Od 555 godina postoji evidencija nezavisnog Vojvodstva a od 1180. do 1918. godine, ovo je bila oblast pod upravom porodice Vitelsbah. 1918. pod uticajem opštih nemira u Nemačkoj, dolazi do sloma monarhije Vitelsbah koji još uvek žive u Minhenu, ali nemaju specijalni status

PASAU – NIRNBERG – BAMBERG – VIRCBURG – ROTENBURG na Tauberu – REGENSBURG 
6 dana (3 noćenja sa doručkom u hotelu kategorije 3*u Nirnbergu) – autobusom 
CENOVNIK ZA NAREDNO PUTOVANJE U PRIPREMI

1. dan BEOGRAD – NOVI SAD  Sastanak putnika u Beogradu u 17:30 h. Polazak autobusa u 18.00 h. Polazak iz Novog Sada u 19Č15 h ispred železničke stanice, kod lokomotivePolazak iz Subotice u 20:30 h.  Noćna vožnja kroz Mađarsku I Austriju.
2.dan  PASAU – NIRNBERG . Dolazak u mesto Pasau koji se nalazi na ušću tri reke. Grad su stvorili italijanski barokni majstori graditeljstva. Visoki tornjevi, šarene fasade, živopisni trgovi, romantična šetališta i krivudave uličice i danas doprinose mediteranskoj atmosferi. U Starom gradu uzdiže se veličanstvena Katedrala Sv. Stefana u kojoj su smeštene jedne od najvećih katedralnih orgulji sveta, stara i nova skupština grada, tvrđava Oberhaus, stara biskupska rezidencija… Polazak za Nirnberg na severu Bavarske koji leži na reci Pegnic i koji je osnovan u 11. veku, rodno mesto najvećeg slikara nemačke renesanse Alberta Direra, carski grad gde su se u državnoj riznici čuvale kruna i relikvije careva Svetog rimskog carstva nemačke nacije (962–1806), gde je počela izrada prvih džepnih satova u 16 veku Smeštaj u hotel. Noćenje.
3. dan NIRNBERG – BAMBERG –  NIRNBERG
Doručak. Obilazak starog istorijskog centra pešice sa vodičem: srednjevekovni bedemi sa kraljevskim dvorcem iz 12. veka, crkva Sv. Lorenza, Sv.Marije, Sv. Sebalda iz 13. veka, gradski trg sa Lepom fontanom i gradskom kućom, Fontana vrlina vek, zgrade vina, kukuruza,, kuća Alberta Direra, ulica starih zanata, Hangmanov most, fontana Dečak sa guskom 16. vek, zgrada suda gde se održao Nirnberški process. Slobodno vreme. Fakultativano odlazak u Bamberg, jedan od najočuvanijih srednjevekovnih gradova, koji se nalazi na sedam brežuljaka na severu Bavarske 62 km od Nirnberga. Obilazak pešice starog  grada sa vodičem: visoki tornjevi Carske katedrale Sv. Petra iz 11. veka, Stara i Nova biskupska rezidencija, zgrada Gradske Većnice na obali reke Regnic sa zgradama iz srednjeg veka poznatim kao “Mala Venecija” ubraja se u arhitektonsko – istorijski najznačajnije građevine u Evropi. Stari grad je od 1993 proglašen delom svetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO–a. Bamberg je poznat po egzotičnom dimljenom pivu, najvećem broju pivara po glavi stanovnika i po prvoj knjizi štampanoj na nemačkom jeziku 1459. godine. Slobodno vreme. Povratak u Nirnberg. Noćenje..
4. dan NIRNBERG – VIRCBURG – ROTHENBURG  na  TAUBERU – NIRNBERG 
Doručak. Celodnevni fakultativni izlet Rothenburg na Tauberu i Vircburg. . Nastavak putovanja prema gradu Vircburg udaljenom  oko 110km – dobro očuvani barokni grad na reci  Majni koji postoji jos od 8.veka, danas je važan univerzitetski, trgovački i poljoprivredni centar severozapadne Bavarske, u kome uzgoj vinove loze i proizvodnja vina i piva zauzimaju važno mesto. Obilazak istorijskog centra grada: Biskupska palata Rezidens  koja se nalazi na UNESCO listi svetske baštine,  tvrđava Marianberg , katedrala Sv. Kilijana sa dva tornja , Gradska skupština , stari most na Majni dugačak 180 metara, gradska bolnica… Slobodno vreme. Polazak prema Rotenburgu na Tauberu, grad u istočnoj Bavarskoj koji  leži na reci Tauber, spominje se još u 10. veku a današnji Rotenburg je poznat zbog dobro očuvane lepote arhitekture iz srednjeg veka.U  starom gradu koji je okružen zidinama sa mnoštvom uskih, kamenom popločanih ulica i zgradama sa tipičnim drvenim ukrasima na fasadama. Obilazak pešice starog jezgra grada sa vodičem: gradska kapija, gradska skupština sa zvonikom na bajkovitom srednjevekovnom trgu, crkva Sv.Petra i Pavla ,Marijanina apoteka, crkva Sv.Jakova .Slobodno vreme. Povratak u Nirnberg. Noćenje.
5. dan NIRNBERG – REGENSBURG
Doručak. Napuštanje hotela i polazak prema Regensburgu  Obilazak pešice istorijskog centra grada koji je proglašen delom svetske kulturne baštine, kameni most iz 12. veka, katedrala sv. Petra koja je bila sedište biskupije od 13.veka, benediktinski samostan Sv. Emeram iz 13.veka, crkva sv.Jakova iz 12.veka, apoteka Adler iz 17.veka, Rathaus u kojem je zasedao Reichstag – skupština Svetog Rimskog carstva sve do 1806… Slobodno vreme.Nastavak putovanja i polazak prema Beogradu. Noćna vožnja kroz Nemačku, Austriju i Mađarsku.
6.dan BEOGRAD  Dolazak u Beograd u  jutarnjim časovima.


U CENU PUTOVANJA JE URAČUNATO: 
• prevoz autobusom na navedenoj relaciji (visokopodni ili dabldeker sa audio i video opremom)
• Tri noćenja sa doručkom u dvokrevetnoj sobi u hotelu kategorije tri zvezdice u Nirnbergu • Razgledanja prema programu • usluge vodiča • Troškovi organizovanja putovanja.

U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
 Fakultativni izleti
• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje.

UMANJENJA
• Umanjenje za treću odraslu osobu u dvokrevetnoj sobi sa trećim (pomoćnim) ležajem je 10%. (isključivo na upit)
• Umanjenje za dete do 12 godina u dvokrevetnoj sobi sa trećim (pomoćnim) ležajem je 15%. (isključivo na upit)
• Umanjenje za sopstveni prevoz 60 evra po osobi (VAŽNO: putnici sa sopstvenog prevoza nemaju razgledanje grada po dolasku i fakultativni izleti zavise od raspoloživosti mesta u autobusu)

OPCIONE DOPLATE
• Željeni red sedišta u autobusu 8 evra po sedištu, minimalna uplata za dva sedišta

SMEŠTAJ 
• Hotel ACOM ***, Nirnberg www.acomhotels.de/en/nuernberg/acomhotel-nuernberg.html
Nalazi se 3 km od centra Nirnberga (stanica metroa je pored hotela). Hotel ima recepciju, aperitiv bar i restoran. Sobe su dvokrevetne sa kupatilom i fenom, standardno opremljene telefonom, TV–om i WiFi internetom (koji se naplaćuje). Doručak je kontinentalni –samoposluživanje.
•Organizator putovanja zadržava pravo zamene ovih hotela, hotelima iste ili više kategorije.
•Sobe sa pomoćnim ležajem su manje konforne i treći , pomoćni ležaj  može biti manji od standardnih dimenzija.

FAKULTATIVNI IZLETI I POSETE
 Poludnevni izlet “Bamberg” Cena: 25 evra. U cenu je uključeno: prevoz autobusom, obilazak istorijskog centra grada I usluge vodiča.
 Celodnevni izlet “Vircburg i Rotenburg na Tauberu” Cena: 30 evra. U cenu je uključeno: prevoz autobusom, obilazak istorijskog centra Vircburga i Rotenburga i usluge vodiča.
• Prijavljivanje za izlete i posete je prilikom prijavljivanja za putovanje a plaćanje je u Nemačkoj, isključivo u evrima, u efektivi. Potrebno je najmanje 30 učesnika za realizaciju izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izlet bi mogao da se realizuju uz korigovanje cene.
•Organizator putovanja zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom putovanja, kao i redosleda njihovih realizacija usled objektivnih okolnosti (državnih i  verskih praznika )na određenoj destinacij, kada  neki od lokaliteta, muzeja ili tržnih centara ne rade.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE “BAVARSKA”
• Potrebno je najmanje 40 putnika za realizaciju ovog putovanja. • Uz blagovremeni upit u poslovnicama Organizatora putovanja, postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim, dok ne postoji mogućnost smeštanja u trokrevetnim sobama. .

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA 
• Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja. Plaćanje može biti:1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun Organizatora putovanja ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate – akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;b) platnim karticama (Visa, Master Banca Intesa–e ) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije.3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, Banca Intesa–e) na maksimalno šest mesečnih rata. 

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 
Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.

OPŠTE NAPOMENE 
• Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. • U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Organizatora  putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. • Za putovanje u inostranstvo putnik treba da poseduje važeći pasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci od dana završetka putovanja. Putnik je lično odgovoran za ispravnost i važenje svog pasoša.
• Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2018 od 25.01.2018. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje “DDOR Novi sad”.