fbpx
 

Severna Italija & Venecija Nova Godina 2020 2 noćenja

SEVERNA ITALIJA & VENECIJA – NOVA GODINA 2020

DOČEK NOVE 2020. godine
Dočekajte Novu godinu u romantičnoj Veneciji i iskoristite novogodišnja i božićna sniženja za kupovinu poklona sebi i dragim osobama  u ekskluzivno opremljenim tržnim centrima u blizini Venecije.

LIDO DI JESOLO – popularno letovalište na severo-istočnom delu Italije na Jadranskom moru, u blizini Venecije. Peščana plaža proteže se 19 km duž celog mesta. Ima oko 25.000 stanovnika. Na početku 20. veka Jesolo je bilo malo i ne tako značajno mesto, ali danas… njegov izgled, prodavnice i usluga, podređeni su isključivo turistima.


Autobusom 5 dana – 2 noćenja
Termin: 30.12.2019. – 03.01.2020.


PROGRAM PUTOVANJA

1.dan BEOGRAD
Polazak iz Beograda oko 21:00 h (vreme polaska je podložno promeni) sa BAS-ove autobuske stanice. Putovanje preko
Hrvatske i Slovenije. Nodna vožnja.
2.dan TRST – PALMANOVA – LIDO DI JESOLO – VENECIJA – LIDO DI JESOLO
Dolazak u Trst. Panoramski obilazak: Srpska crkva Sv.Spiridon, Ponte Roso… Nastavak putovanja do Palmanova outlet
centra. Slobodno vreme za šoping. Krade putovanje do Lido di Jesola. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. U večernjim
časovima fakultativni odlazak na doček Nove godine u Veneciju. Odlazak u luku Punto Sabbioni. Vožnja brodidem od luke
Punto Sabioni do istorijskog centra Venecije. Individulani doček DOČEK NOVE 2020. GODINE. U ranim jutarnjim časovima
povratni transfer brodidem do luke Punto Sabioni. Nastavak putovanja do Lido di Jesola. Noćenje.
3.dan LIDO DI JESOLO – VERONA – LIDO DI JESOLO
Doručak. Fakultativni obilazak grada ljubavi Verone. Panoramski obilazak istorijskog centra grada: Trg Bra, Rimska Arena,
El Liston, palata Barbieri, Via Mazzoni, Trg Bilja (Erbe), palata Mafei, Domus Mercatorum, toranj Lamberti, “Berlina”, Stub
srama, Trg Sinjorija sa spomenikom Dante Aligijeriju, Julijina kuda sa čuvenim balkonom i statuom. Slobodno vreme. U
večernjim časovima povratak u Lido di Jesolo. Noćenje.
4.dan LIDO DI JESOLO – VENECIJA
Doručak. Odlazak u luku Punto Sabbioni. Vožnja brodidem od luke Punto Sabioni do istorijskog centra Venecije.
Panoramski obilazak: Tamnica u kojoj je bio zatočen čuveni Kazanova, legende o Mostu Uzdaha, panoramski pogled na
crkvu Sv.Đorđa na istoimenom ostrvu, palata Zeka (nekadašnja kovnica mletačkih cekina), “Stubovi smrti”, Duždeva palata
– sedište modi Mletačke republike, Biblioteka u kojoj se čuva kompletno delo pesnika Petrarke, Trg Sv.Marka, Bazilika
Sv.Marka, Prokurati, kafe “Florian”, Zvonik, Astronomski sat… Šetnja do obala Kanala Grande. Razgledanje prelepog Ponte
Rialta i šetnja živopisnim sestijerima Venecije, San Polo, Santa Krode i Dorsoduro. Slobodno vreme. U popodnevnim
časovima povratni transfer brodidem do luke Punto Sabioni. Polazak ka Srbiji. Noćna vožnja.
5.dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima.


FIRST MINUTE NOVA GODINA 2020


SEVERNA ITALIJA & VENECIJA

(DOČEK U VENECIJI !!!)

Autobusom 5 dana – 2 noćenja

TERMIN PUTOVANJA: (siguran polazak)

30.12.2018 – 03.01.2019

NEMA DINARSKOG DELA

HOTEL ANNY 3*:  109 EUR / 99 EUR 

Polazak iz Novog Sada – doplata za povratni transfer 10€ po osobi

SPECIJALNA PONUDA VAŽI ZA ODREĐEN BROJ SOBA


*Izrazena cena u evrima je po osobi i uplata se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.DOPLATE I POPUSTI:
• deca do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe imaju popust 10 €,
• treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi ima popust 5%,
• putnici koji koriste sopstveni prevoz imaju popust 30 € (na upit),
• doplata za 1/1 sobu 50 €.

ARANŽMAN OBUHVATA:
• prevoz turističkim autobusom (tv,video i audio oprema, klima),
• dva noćenja sa doručkom (kontinentalni švedski sto) u Lido di Jesolu u hotelu sa 3*,
• smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobama,
• razgledanja i obilaske prema programu,
• usluge turističkog vodiča tokom putovanja,
• agencijske usluge.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
• peronsku kartu za ulazak na BAS stanicu – 50 dinara po osobi (plaća se u agenciji),
• fakultativne programe,
• individualne troškove,
• međunarodno zdravstveno osiguranje

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA (deca 2-12 godina ostvaruju popust):
• večernja vožnja brodom (Venecija) za doček Nove 2020. godine – 25 € odrasli / 15 € deca,
• vožnja brodom ( Venecija ) – 20 € odrasli / 15 € deca,
• Verona – 25 € odrasli / 20 € deca

SMEŠTAJ U NAVEDENOM HOTELU ILI SLIČNOM:
Hotel Anny 3* – nalazi se u Lido di Jesolu, na 30 m od plaže. Hotel raspolaže sobama koje su opremljene kupatilom, TV-om, klimom i telefonom. Hotel poseduje: recepciju, terasu-bar, lift, Wi-Fi, TV sobu, restoran i parking.
Više informacija o hotelu na: https://www.hotelanny.com/

Kalkulacija je rađena za najmanje 65 putnika.

NAPOMENA

Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Opštim uslovima. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Organizator putovanja nije ovlašden i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se informišu o uslovima ulaska u zemlje u koju putuju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…). Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

Potvrda o garanciji putovanja:
Organizator poseduje garanciju putovanja u visini od 300.000 evra za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0047/2019 od 25.01.2019. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 300060664 od 28.12.2017. izmenjena Aneksom br.1 od 29.01.2019.kojim je produženo trajanje Polise osiguranja br.300060664 po istim uslovima do 01.10.2019.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Cenovnik br. 1 od 02.10.2019