fbpx
 

Temišvar Nova Godina

Temišvar Nova Godina | Autobusom iz Novog Sada | 2 dana 1 noćenje

Termin 31.12.2018 – 01.01.2019

Program putovanja:

1. dan – Polazak ispred škole u 06:00 sati sa parkinga kod Lokomotive. Vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti. Dolazak u Temišvar. Po dolasku polazak u razgledanje grada: Trg pobede, na kojem su zdanje Opere i nacionalnog teatra, Saborna crkva Banatske mitropolije, Trg slobode, na kojem se nalaze stara gradska većnica, kip Device Marije, Trg jedinstva, na kojem su stub kuge, rimokatolička katedralna crkva, Barokna palata, Srpska gimnazija “Dositej Obradović”, Saborna crkva srpske pravoslavne crkve. Odlazak u tržni centar Iullius Mall gde je slobodno vreme za individualna razgledanja. Polazak u hotel na smeštaj. Slobodno vreme za individualna razgledanja. Fakultativni odlazak u restoran na DOČEK NOVE GODINE. Noćenje.

2.dan – Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i slobodno vreme ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do Arada, grad u oblasti Krišana, u kojem su rođeni znameniti Srbi: Sava Tekelija, slikar Stevan Aleksić te arhitekta Milan Tabaković i njegovi sinovi Đorđe, takođe poznati arhitekta, i Ivan, poznati slikar. Razgledanje Arada: zdanja podignuta po projektu Milana Tabakovića (Minoritska crkva, Palata Aradsko-čanadske železničke direkcije, Najmanova palata, Trgovačka škola, Industrijsko-narodna banka, Feldesova palata, porodična kuća Tabakovićevih…). Slobodno vreme za individualna razgledanja. Povratak u Temišvar. U kasnim popodnevnim časovima polazak za Srbiju. Vožnja sa usptunim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti. Dolazak u večernjim časovima ua zavisnosti od zadržavanja na granici.


Termin putovanja: 31.12.2018 – 01.01.2019

Hotel 3*, 1 noćenje sa doručkom

CENA PO OSOBI 59 EURA 


Cena aranžmana obuhvata:

U cenu aranžmana je uračunato:

 • prevoz visokopodnim turističkim autobusom na relaciji po programu koji ispunjava odredbe Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju i druge propise o bezbednosti u saobraćaju,
 • smeštaj u hotelu “Aurelia” ili sličan sa 3* u Temišvaru na bazi 1 noćenja sa doručkom u sobama sa 2, 3 i 4 ležaja, doručak– švedski sto,
 • obilazak Temišvara,
 • usluge stručnog vodiča tokom putovanja,
 • organizacioni i ostali troškovi aranžmana.

Cena aranžmana ne obuhvata:

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • ulaznice za razgledanja predviđena programom, fakultativni izleti, fakultativni izlet do Arada – 15,€, fakultativna večera u nacionalnom restoranu – cena će biti objavljena naknadno, obavezna prijava u agenciji prilikom prijave za aranžman, minimum za realizaciju fakultativnog izleta 30 osoba,
 • međunarodno zdravstveno osiguranje, (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih)
 • doplata za polazak iz Beograda – 5,€ po pravcu po osobi, minimum za realizaciju 10 putnika,
 • gradska komunalna taksa – 2,€ po noći po osobi,

  Napomena:

  -U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.
 • Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
 • Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rsili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost.
 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
  • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

  – Organizator putovanja nesnosi odgovornostz za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

  – Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.