fbpx
 

NOVA GODINA 2020 BEČ 1 NOĆENJE

 

B E Č – NOVA GODINA 2020

BEČ – centar moćne carevine, sa dvorovima Hofburg i Šenbrun, raskošnim palatama Belvedere i Švarcenberg, španskom školom jahanja, katedralom Svetog Stefana i ne manje atraktivnom Karlovom crkvom, dvorskim i gradskim parkom, državnom i nacionalnom operom i teatrom, čuvenim poslastičarnicama, kafanama i pivnicama, čuvenim točkom u Prateru, grad lepršavih valcera, stvaralaštva Mocarta, Betovena, Hajdna, Štrausa pleni svojom raskošću i ne ostavlja posetiocu nijedan neispunjen trenutak.

Autobusom 4 dana – 1 noć
Termin: 29.12.2019. – 01.01.2020.

PROGRAM PUTOVANJA

1. Dan: BEOGRAD
Polazak iz Beograda u 21:00h sa parkinga BAS-ove autobuske stanice. Vožnja kroz Mađarsku i Austriju. Noćna vožnja.
2. Dan: BEČ
Dolazak u Beč u jutarnjim časovima. Panoramski obilazak Beča: obilazak zgrade državne Opere, zgrade Parlamenta, Trga Marije
Terezije, zgrade Burgteatra, zgrade dvorca Hofburg, Belvedere, zatim centrom grada do glavne ulice Kertner strasse i katedrale
Stephansdom. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
3. Dan: BEČ
Doručak. Fakultativni obilazak letnje rezidencije Marije Terezije (Šenbrun palata). U popodnevnim časovima fakultativni obilazak
dunavskog tornja odakle se pruža predivan pogled na Beč i Dunav park. Uveče individualni odlazak na DOČEK NOVE 2020. GODINE.
4. Dan: BEOGRAD
U ranim jutarnjim časovima polazak za Srbiju. Dolazak u Beograd večernjim časovima.


FIRST MINUTE NOVA GODINA 2020


BEČ

RASPRODATO

Autobusom 4 dana – 1 noć

TERMIN PUTOVANJA: (siguran polazak)

29.12.2019 – 01.01.2020

NEMA DINARSKOG DELA

HOTEL A&O WIEN HAUPTBAHNHOF 3*:  99 EUR / 89 EUR 

*SPECIJALNA CENA VAŽI ZA ODREĐEN BROJ SOBA, NA UPIT POSLE 31.10.2019.

*HOTEL A&O JE SMEŠTEN 2km OD STROGOG CENTRA BEČA


U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

• prevoz turističkim autobusom (tv, video i audio oprema, klima),
• smeštaj u hotelu na bazi 1 nodenja sa doručkom (švedski sto),
• smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobama,
• razgledanja i obilaske prema programu,
• usluge pratioca grupe,
• agencijske usluge.

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:

• peronsku kartu za ulazak na BAS stanicu – 50 dinara po osobi za polaske iz Beograda (plaća se u agenciji),
• fakultativne programe,
• međunarodno zdravstveno osiguranje

POPUSTI I DOPLATE:

• deca do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe imaju popust 20 €,
• treda odrasla osoba u 1/2+1 sobi ima popust 5%,
• doplata za 1/1 sobu 60 €.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

  • U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan plaćanja
  • prilikom rezervacije akontacija u iznosu od minimum 30%, ostatak najkasnije 10 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA (deca 2 – 12 godina ostvaruju popust):
• Šenbrun palata (Imperial tura) – 30 € odrasli/ 25 € deca, Dunavski toranj – 20 € odrasli/ 15 € deca.

NAPOMENA ZA FAKULTATIVNE IZLETE:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije… Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner.

OPIS HOTELA:
• A&O Wien Hauptbahnhof se nalazi blizu dvorca Belvedere, na 2km od centra grada. Hotel poseduje restoran, bar i parking. Sobe imaju TV, kupatilo, Wi – Fi internet. Više informacija o hotelu na https://www.aohostels.com/de/wien/wien-hauptbahnhof/

POSEBNE NAPOMENE:

NAPOMENA:
U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja, licenca OTP 506 / 2010 od 04.03.2010.

Potvrda o garanciji putovanja:
Organizator poseduje garanciju putovanja u visini od 300.000 evra za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0047 / 2018 od 25.01.2018. godine, polisa broj 300060664 od 28.12.2017. godine. Akcionarskog društva za osiguranje DDOR Novi Sad. Aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU YUTA, Ulica Kondina br. 14, Beograd, +381.11/3228.686, +381.11/3228.687, prijavom na adresu ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

Cenovnik br. 1 od 08.10.2019.