fbpx
 

Istanbul Nova Godina 2021 BUS 4 noćenja

I S T A N B U L – NOVA GODINA 2021 – Autobusom

TERMIN PUTOVANJA:  29.12.2020 – 04.01.2021

Sa preko 3000 godina bogate istorije, Istanbul, nekada nazivan Konstantinopolj, ima zaista mnogo toga da ponudi turistima. U vreme Otomanskog Carstva, grad je bio na vrhuncu i za vreme vladavine Sulejmana Velikog (1520-1566), doživljava procvat, tako da mnoge građevine, nenadmašne lepote potiču iz ovog doba. Godine 1923.T urska je proglašena Republikom, a Ankara za glavni grad. Međutim, Istanbul je mnogo značajnija metropola, važan poslovni, trgovački i kulturni centar. Predstavlja središte islamske kulture, pravi je raj za kupovinu, a posebna zanimljivost za turiste su turska kupatila.

 


PROGRAM PUTOVANJA:

1. Dan BEOGRAD
Polazak grupe iz Beograda u 16h sa parkinga muzeja 25 maj-kuća cveća. Noćna vožnja kroz Bugarsku sa kraćim pauzama za odmor.
2. Dan ISTANBUL
Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada: Golden most, Taksim, Zlatni rog. Silazak na Bosfor, Palata Dolmabahče… Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
3. Dan ISTANBUL
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet Pjer Loti i minijaturk park. Obilazak Ejup džamije (grob i turbe Mehmed Paše Sokolovića), odlazak na prelepi vidikovac sa žičarom Pjer Loti, odakle se pruža neverovatan pogled na ceo Istanbul. Nakon toga odlazak u Minijaturk park u kom se nalaze makete svih značajnijih istorijskih objekata u celoj Turskoj. Fakultativno: Obilazak Dolmabahče palate. Povratak u hotel. Slobodno popodne. Individualni odlazak na DOČEK NOVE 2021 GODINE ili fakultativni odlazak u Hotel Cirih na doček. Noćenje.
4. Dan ISTANBUL
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti. U popodnevnim časovima fakultativni odlazak u Vaseljensku patrijaršiju i na krstarenje Bosforom. Slobodno vreme. Fakultativno: U večernjim časovima odlazak u restoran sa orijentalnom muzikom. Noćenje.
5. Dan ISTANBUL
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak znamenitosti Istanbula u pratnji lokalnog vodiča – Plato Topkapi (Plava Džamija, Aja Sofija, Dvorac Topkapi). Slobodno popodne. Noćenje.
6. Dan ISTANBUL
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili fakultativno: Izlet u azijski deo Istanbula. Polazak za Srbiju oko 18:00h. Vožnja kroz Bugarsku sa kraćim pauzama radi odmora.
7. Dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.


FIRST MINUTE NOVA GODINA 2021


ISTANBUL – BUS

Autobusom 7 dana – 4 noćenja

TERMIN PUTOVANJA:

29.12.2020 – 04.01.2021

HOTEL 3*

Cena po osobi:  149 EUR  –  SPECIJALNA CENA 129 EUR

DOPLATA ZA POVRATNI TRANSFER IZ NOVOG SADA 15 EUR PO OSOBI

*Specijalna cena važi za određen broj sobaPlaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

POPUSTI I DOPLATE:
• deca do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe imaju popust 20 €,
• putnici koji ulaze u Nišu i Pirotu imaju popust 10 €,
• putnici koji koriste sopstveni prevoz imaju popust 40 € ( na upit ),
• doplata za 1/1 sobu 80 €.

ARANŽMAN OBUHVATA:
• prevoz turističkim autobusom (AC, TV, dvd),
• smeštaj u hotelu sa 3* na bazi četri noćenja sa doručkom (švedski sto),
• smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobama,
• usluge pratioca grupe,
• usluge lokalnog vodiča,
• panoramsko razgledanje grada,
• troškovi organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
• fakultativne izlete ,
• međunarodno zdravstveno osiguranje sa dodatkom covid (oko 150din po danu po osobi)

NAČIN PLAĆANJA: 30% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre putovanja,

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA:
• Aja Sofija + Plava Džamija + Hipodrom + Topkapi palata – 35€ (cena obuhvata ulaznice i usluge vodiča. U obilazak nije uključena poseta haremu),
• Vaseljenska patrijaršija i Krstarenje Bosforom – 20€ (cena obuhvata obilazak patrijaršije, vožnju brodom i usluge lokalnog vodiča),
• Obilazak Dolmabahče palate – 25€ (cena obuhvata ulaznice za palatu i usluge vodiča. U obilazak nije uključena poseta haremu.),
• Doček nove godine u Hotelu Cirih – 70€ (uključeni hrana i piće) – neophodna ranija rezervacija
• Tursko veče – 30€
• Pjer Loti i minijaturk park – 15€
• Azijski deo Istanbula – 25€
Minimum za realizaciju fakultativnih programa je 25 putnika.

Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 20 putnika (po navedenim cenama). Prijavljivanje za izlete je priikom prijavljivanja za putovanje, a plaćanje je u Istanbulu.

SMEŠTAJ U NAVEDENIM ILI SLIČNIM HOTELIMA:
• Hotel Grand Emin 3* – Lokacija: hotel se nalazi u starom delu Istanbula. Sadržaj hotela: restoran, bar. Svaka soba ima kupatilo, fen, TV, telefon, sef.
Usluga:noćenje s doručkom. Više informacija o hotelu na: http://www.aymahotelsgroup.com/grandemin/index.php

• Hotel Grand Ant 3* – Lokacija: hotel se nalazi u starom delu Istanbula. Sadržaj: restoran, bar. Smeštaj: kupatilo, fen, TV, telefon. Usluga:noćenje s doručkom. Više informacija o hotelu na: https://www.anthotel.com/

Napomena:
Za ulazak u R. Tursku rok važenja putne isprave mora biti najmanje 6 meseci od dana ulaska u R. Tursku. Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Opštim uslovima. Organizator putovanja nije ovlašden i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Preporučuje se putnicima, državljanima R. Srbije, da se informišu o uslovima ulaska u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju.

Napomena za prtljag:
Prtljag putnika sme da sadrži isključivo stvari za ličnu upotrebu i jedan kofer po osobi. Cena doplate za svaki dodatni kofer ili vedu kesu iznosi 20 eur.

Potvrda o garanciji putovanja:
Organizator poseduje garanciju putovanja u visini od 300.000 evra za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0047/2019 od 25.01.2019. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 300060664 od 28.12.2017. izmenjena Aneksom br.1 od 29.01.2019.kojim je produženo trajanje Polise osiguranja br.300060664 po istim uslovima do 01.10.2019.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

Cenovnik br.1 od 12.10.2020.