RIM NOVA GODINA 2019 AVIONOM 4 NOĆENJA

RIM – NOVA GODINA 2019 – AVIONOM – 4 NOĆENJA

OBILASCI: Rim – Vatikan – Tivoli


28.12 RASPRODATO

29.12 RASPRODATO

30.12 RASPRODATO

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate.
Cene iz tabele su u evrima, po osobi.

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 160 €

*u cene nisu uračunae avio takse!


VREME LETA 28.12 – 01.01

28.12 – AZ 591 11:45 / 13:20

01.01 – AZ 594 16:20 / 17:55

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan.  BEOGRAD – RIM
Sastanak grupe na aerodromu dva sata pre poletanja aviona, na šalteru broj 711. Čekiranje za let. Polazak
aviona za Rim ( vreme leta u tabeli). Doček i panoramsko razgledanje autobusom sa vodičem na srpskom jeziku. Transfer
u hotel i smeštaj. Slobodno vreme. Noćenje.

2. dan.  – TIVOLI – RIM
Doruĉak. Poludnevni fakultativni izlet u Tivoli i poseta fontanama kompleksa „Villa D’ Este“. U njoj je živeo kardinal
Hipolit II D’ Este, a u istoj je ugostio pape, kraljeve i prinčeve, vojvode i mnogobrojne čuvene umetnike. Palatu krase
mnogobrojni mozaici koji predstavljaju slike iz svakodnevnog života. Jedinstvena je zbog više stotina monumentalnih
fontana, od kojih su najlepše one koje su izgraĎene u baroknom stilu i imitiraju zvukove kao što su cvrkut ptica ili
orgulje. Povratak u hotel. Individualni doĉek Nove godine. Individualni povratak u hotel.Noćenje.

3. dan. RIM -VATIKAN
Doruĉak. Poludnevna fakultativna poseta crkvi svetog Petra, vatikanskim muzejima i Sikstinskoj kapeli. Prilikom posete
muzejima, obilazi se najznačajniji deo zbirki: zbirka antičkih statua, sala sa tapiserijama, sala geografskih mapa iz 16.
veka, sala kandelabra, sobe koje je oslikao Rafaelo… Posebno se ističe Sikstinska kapela sa delima PeruĎina, Botičelija i
drugih svetski poznatih slikara. Potom se obilazi unutrašnjost najveće crkve na svetu, crkve Svetog Petra, u kojoj se
nalazi čuvena „Pjeta“, jedino potpisano delo svestranog renesansnog umetnika MikelanĎela. Obilazak se završava na
velelepnom trgu ispred same crkve, koji je uredio Bernini, najznačajniji umetnik italijanskog baroka.Slobodno vreme.
Noćenje.

4. dan. RIM
Doruĉak. Slobodan dan ili mogućnost organizovanja fakultativne pešačke ture :Fontana di Trevi, Španski trg, Panteon,
Navona, ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta za Trastavere, čuvenu boemsku četvrt Rima.Slobodno popodne
za individualne aktivnosti. Noćenje.

5. dan  RIM – BEOGRAD
Doruĉak. Napuštanje hotela. Transfer na aerodrom; polazak aviona za Beograd (pogledati vreme u tabeli). Dolazak u
Beograd . (Kraj usluga)


CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
 avionski prevoz na relaciji Beograd – Rim – Beograd kompanijom Alitalia
 smeštaj u Rimu (4 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama
 autobuski transfer aerodrom-hotel-aerodrom sa panoramskim razgledanjem grada na srpskom jeziku
 troškove organizacije i voĎenja aranžmana
 usluge licenciranog vodiča

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
troškove avionskih taksi – 135 € (avionske takse se plaćaju u agenciji prilikom rezeracije i podložne su promenama)
 individualno zdravstveno osiguranje putnika
 PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA
 ulaznice i fakultativne izlete
 obaveznu gradsku komunalnu taksu za Rim i okolinu (uvedena 01.09.2014, plaća se na recepciji hotela) – za boravak u
hotelima sa 3* – 4 € po noćenju / po osobi, a za boravak u hotelima sa 4* – 6 € po noćenju / po osobi

POPUSTI:
 deca od 0 – 2 godine plaćaju 25€ u pratnji dve punoplatežne osobe (nemaju sedište u avionu, nemaju ležaj u hotelu)
 deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u avionu, imaju ležaj u hotelu)
 treća odrasla osoba u sobi 1/2 +1 popust 5%

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 160 €

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 10 putnika):
 Vatikan (sa ulaznicom) – 50 € odrasli/40 € deca-odlazak metroom/, karta uključena u cenu, povratak individualni
 Tivoli (sa ulaznicom) – 55 € odrasli /45 € deca
 Pešačko razgledanje grada – 20 € / 10 € deca
 Trastevere – 20 € / 10 € deca

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova
rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po
lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, inopartnera
Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvoĎenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.
Prijave za fakulativne izlete vrše se iskljuĉivo u agenciji prilikom uplate aranţmana.
Za organizaciju fakultativnih izleta odgovoran ino-partner.

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Tempio Di Pallade 3* www.hoteltempiodipallade.it/ do popune mesta za polaske
Hotel se nalazi u blizini centra grada, na oko 10 minuta hoda od stanice Termini, na liniji gradskog prevoza, koji povezuje ovaj
deo grada sa svim većim znamenitostima Rima.Hotel ima restoran, lift. Bezični internet je dostupan u čitavom hotelu uz
doplatu.Svaka soba ima tuš/WC, TV, telefon. Doručak – kontinentalni švedski sto

NAČIN PLAĆANJA ARANŽMANA:
30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja, ISKLJUČIVO U DINASKOJ PROTIVVREDNOSTI

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
 U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se
poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude
registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i
smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici
 Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata,
organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena
internacionalna kuhinja
 U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od
smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet
 Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko
dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

OPŠTE NAPOMENE:
 Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme poletanja aviona
 Besplatni prtljag – 1 prtljag koji se predaje (maksimum do 20kg) i 1 ručni prtljag koji se unosi u avion (svaki kilogram preko
dozvoljenog se dodatno naplaćuje). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož…) i tečnost preko
100 ml
 Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.
dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani
program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od
mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog
ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
 Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviĎenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na
granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviĎenog za obilazak…)
 Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom
putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu
ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna
novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji
www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti
onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
 VREMENSKA ZONA U ITALIJI JE ISTA KAO U SRBIJI
 Ukoliko avio prevoz podrazumeva presedanje na drugi let na tranzitnom aerodromu, to se vrši individualno.

VAŽNA NAPOMENA:
Vreme poletanja aviona odreĎuje avio kompanija. Vremena poletanja i sletanja aviona su data po lokalnim vremenima.
Postoji mogućnost jutarnjih ili večernjih letova i da se u tom slučaju nestigne na predviĎeni obrok. To ne može biti predmet žalbe
putnika, jer je činjenično stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče.
Postoji mogućnost da se dobije hladni obrok ili lanč paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogućnost).

Organizator putovanja poseduje licencU OTP br.107/2016. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora
putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviĎenim slučajevima
 Cenovnik za Rim (Docek Nove 2019, avion, 5 dana) br.1 od 18.09.2018.

Pozovite nas