Krstarenje Grčkim Ostrvima 2019

Hit putovanje – BEST BUY – Leto 2019

Krstarenje – Egejska Idila – Više polazaka 8 dana / 7 noći

Cena: od 699€ / ALL INCLUSIVE (LUČKE TAKSE U CENI)

U cenu uključeni izleti na Santoriniju, Kušadasiju i Kritu!!!


Atina – Mikonos (2 dana) – Milos – Santorini(2 dana) – Heraklion/Krit – Kušadasi/Efes,Turska – Atina


Brod: Celestyal CRYSTAL


Mapa Krstarenja:


ITINERAR:

DAN / LUKA / POLAZAK / DOLAZAK
1. PON –  PIREJ/Atina 21:00
2. UTO –  Mikonos* – Grčka 07:00 noćenje
3. SRE – Mikonos* – Grčka 07:00 Milos* – Grčka 13:00 23:59
4. ČET – Santorini* – Grčka 08:00 noćenje
5. PET – Santorini* – Grčka 23:00
6. SUB – Heraklion/Krit – Grčka 07:00 20:30
7. NED – Kušadasi/Efes – Turska 11:30 17:00
8. PON – Pirej/Atina – Grčka 09:00

Označeno zvezdicom* – sidrenje broda, iskrcavanje putnika tenderom, u zavisnosti od meteo situacije


Krsstarenje Grčkim Ostrvima Cenovnik:

BONUS: UKLJUČENE usluge u cenu krstarenja:
– „all inclusive” paket pića (140€); (UKLJUČENO U CENU)
– Izleti: SANTORINI/obilazak Kaldere (74€); (UKLJUČENO U CENU)
KUŠADASI /Efes (74€); (UKLJUČENO U CENU)
HERAKLION/Krit – Knosos (74€); (UKLJUČENO U CENU)
– napojnice za osmodnevno krstarenje (56€); (UKLJUČENO U CENU)
– transfer u Mikonosu luka – centar grada – luka (5€) (UKLJUČENO U CENU)

– Lučke takse u ceni aranžmana (289€) (UKLJUČENO U CENU)


 • CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
 • Krstarenje (8 dana/7noći)  kruzerom CELESTYAL CRYSTAL
 • Lučke takse u iznosu 289 eura po osobi (U CENI ARANŽMANA);
 • Smeštaj u dvokrevetnim kabinama  tokom krstarenja. Putnici koji to žele mogu dobiti i trokrevetne  odnosno četvorokrevetne kabine iste kategorije, ukoliko su u momentu rezervacije putovanja dostupne;
 • Prošireni puni pansion (doručak, ručak, večera, popodnevni međuobrok).  Svi obroci se služe ili po  sistemu bife posluge (švedski sto) ili u restoranu po sistemu izbornog menija;
 • All inclusive paket pića (Neograničena konsumacija pića po pravilima brodara);
 • Zabavu u brodskom pozorištu svake večeri tokom krstarenja i brodskim salonima uz razne žanrove žive muzike;
 • Korišćenje bazena, fitnes sale;
 • Sve rekreativno zabavne programe kao i animaciju dece tokom krstarenja u specijalizovanim prostorima;

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 •  Obavezno međunarodno zdravstveno osiguranje za celokupno vreme trajanja aranžmana, Plaćanje u Agenciji;
 • Prevoz do luke ukrcaja;
 • Pića na brodu koja ne potpadaju pod All inclusive paket pića;
 • Fakultativne izlete u organizaciji brodara;
 • Korišćenje sportskog terena na brodu;
 • Korišćenje mini bara u kabini;
 • Zabavu u kazinu (igre na sreću plaćaju se u eurima i ne mogu se platiti preko brodske kartice, već u gotovini) ;
 • Ostale lične usluge na brodu kao što su: pranje odeće, room service, korišćenje brodskih sredstava     telekomunikacije, fotografija, internet konekcija, kupovine u brodskim prodavnicama…

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

 • Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banca Intesa na dan uplate.

GOTOVINSKI:

 • Prilikom prijave putovanja vrši se uplata u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, ostatak najkasnije do 20 dana pre putovanja.

NA RATE:

 • Uplata avansa od 40% aranžmana, a ostatak na 6 mesečnih rata čekovima;

NAPOMENE:

 • Sve odredbe i pravila tokom krstarenja definisana su pravilnikom brodara Celestyal cruises (Posebni uslovi o putovanju);
 • Brodar zadržava pravo promene programa krstarenja i ostale promene usled nepredviđenih okolnosti po međunarodnim propisima i uzansama o plovidbi i prevozu putnika morima:
 • Ako gosti u vreme ručka koriste neki od izleta, ili slobodno vreme provedu van broda, brodar neće poslužiti ručak;
 • Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika  Agencije ne predstavlja izmenu ugovorenog programa;
 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu uzavisnosti od objektivnih okolnosti);
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovimaplaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i Opštim uslovima putovanja Organizatora putovanja i posebnimuslovima  plovidbe brodara Celestyal Cruises;
 • Svi putnici pre polaska na put moraju se upoznati sa propisanim pravilima ponašanja zemlje u koju putuju;
 • Za sve fakultativne izlete potreban je minimalan broj učesnika da bi se isti realizovali;
 • U slučaju promene na monetarnom tržištu, kao i promene u cenama prevoznika i osiguravajućih društava, Organizator putovanja zadržava pravo  korigovanja cene aranžmana;
 • Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja,   dobijenih od strane zaposlenih agencije kao i zaposlenih ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju;
 • Organizator putovanja nije ovlašćen da proceni ispravnost putnih i drugih isprava putnika;
 • Program Br.1 od 12.04.2019.

Organizator putovanja poseduje licencu OTP 343/2010 izdatu 19.02.2010.godine izdatu od strane Min. Turizma Republike Srbije.  Garancija putovanja u visini 300.000.- Eura za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0011/2019 od 25.01.2019. aktivira  se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili namail:garancijaputovanja@yuta.rs

Organizator poseduje polisu za osiguranje garancije putovanja broj 300061001 ADO DDOR Novi Sad (25.01.2019-01.10.2019.god.)


Brodska kompanija:                         CELESTYAL Company Cruises;

Brod:                                                          CRYSTAL;

Godina izgradnje:      1980.god;

Godina renoviranja: 2005.god;

Dužina:                                               158.90 m;

Broj putnika:                                  1.409;

Broj paluba:                                          9 putničkih;

Sadržaji broda:   restoran za ručavanje, 3 bara, jakuzzi kada, bazen, teretana, teatar, casino, deo za decu, Free shop,  deo za internet…

Izvor: https://www.celestyalcruises.com/en/cruise-ship-celestyal-crystal


Krstarenje Grčkim Ostrvima


POGLEDAJTE PONUDE ZA OSTALA KRSTARENJA!

Pozovite nas